Ca la Tereseta Pona
Copons

  Anoia
  Carrer del Mur, 30, 08289
  Emplaçament
  A la banda septentrional del nucli urbà, al bell mig del carrer del Mur
  438m

  Coordenades:

  41.63768
  1.51786
  376557
  4610610
  Número de fitxa
  08071-20
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  Les obertures estan en força mal estat, així com el revestiment de la façana.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 6608504CG7160N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un petit pati posterior. Presenta la coberta de teula àrab de dues vessants disposada a dos nivells, amb el carener perpendicular a la façana principal. Està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal disposa d'un portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats i la llinda plana. Al seu costat hi ha una petita finestra rectangular bastida amb quatre carreus de pedra escairats. Les obertures del primer pis es corresponen amb dues finestres rectangulars amb els emmarcaments arrebossats i els ampits motllurats. A la segona planta també hi ha una finestra rectangular amb l'emmarcament arrebossat i l'ampit motllurat, i una galeria delimitada per una barana de fusta. La façana està rematada per un senzill ràfec de teula i deixa bona part de l'obra vista degut al mal estat de conservació del revestiment. Està bastida en pedra desbastada de diverses mides, disposada en filades regulars.

  La casa està edificada a la banda de ponent de les terres que antigament ocupava el castell de Copons (actualment, aquestes terres estarien delimitades pel carrer del Mur, el passeig de Sant Magí i la pujada del Castell). Eren terres caracteritzades per una orografia abrupte i gens aprofitable per a l'ús agrícola. Així doncs, a mitjans del segle XVIII, donada l'elevada demanda de sól urbà per l'enriquiment de la població gràcies a la diàspora de negociants coponencs, l'ajuntament "va reanudar els establiments, aturats després de la Guerra de Successió per ordre del Superintendent de Catalunya", i que s'havien iniciat per la banda de Sòl Carrer i del lloc de Vilanova. De fet, els primers contractes emfitèutics efectuats al carrer del Mur es remunten a la dècada de 1760. L'any de construcció present a les llindes de les dues cases veïnes (Cal Vendrell i Cal Basora) així ho demostra: 1767 (Muset 2006: 28). És probable que la construcció de la casa sigui coetània a la de Cal Vendrell (número 32), donat que constructivament són molt semblants. Sabem que la casa era propietat de la família de Cal Vila. La cediren a un dels seus fills i la seva dona, amb la condició que si no tenien descendència els retornarien la propietat. L'esposa es deia Teresa i se la coneixia com la "Pona".

  MUÑOZ, Natàlia (2004). "Renoms de Copons: el carrer Mur". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 17, p. 13. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 28.