Cal Tabola / Cal Músic
Copons

  Anoia
  Carrer del Mur, 28, 08289
  Emplaçament
  A la banda septentrional del nucli urbà, al bell mig del carrer del Mur
  442m

  Coordenades:

  41.6376
  1.51794
  376564
  4610601
  Número de fitxa
  08071-19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Any
  1738
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 5634
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 6608505CG7160N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, que ha estat completament rehabilitat en els darrers temps. Presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes. La façana principal compta amb un portal d'accés d'arc escarser adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats. La dovella central està decorada a mode de mènsula amb una cara femenina i decoracions vegetals en alt relleu. A banda i banda hi ha dues petites finestres rectangulars bastides amb quatre carreus de pedra. Entre la planta baixa i el primer pis destaca un carreu de pedra encastat al bell mig del parament, amb la data 1738 gravada al centre. Les obertures de les dues plantes principals es corresponen amb tres finestres rectangulars per planta, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats, les llindes planes monolítiques i els ampits motllurats. Les de la primera planta, però, són de mida més gran que les del segon pis. En el primer nivell s'observen les restes del brancal dret d'una finestra que va desaparèixer. A les golfes hi ha tres petites finestres d'obertura rectangular amb l'emmarcament arrebossat, que han estat reformades. La façana està rematada per un ràfec de teula decorat amb motius geomètrics i sostingut amb mènsules de fusta. L'interior de la casa està completament reformat també, amb els paraments bastits amb pedres desbastades de diverses mides disposades regularment. Compta amb una col·lecció de mobles antics i peces força destacables com per exemple una premsa de gàbia. La construcció presenta el parament arrebossat i pintat de color groc, amb un gran sòcol aplacat.

  En alguns edificis del carrer de Vilanova es pot observar un ràfec decorat amb motius geomètrics (romboïdals) de color teula i blanc, força semblant al de la casa.

  La casa està edificada a la banda de ponent de les terres que antigament ocupava el castell de Copons (actualment, aquestes terres estarien delimitades pel carrer del Mur, el passeig de Sant Magí i la pujada del Castell). Eren terres caracteritzades per una orografia abrupte i gens aprofitable per a l'ús agrícola. Així doncs, a mitjans del segle XVIII, donada l'elevada demanda de sól urbà per l'enriquiment de la població gràcies a la diàspora de negociants coponencs, l'ajuntament "va reanudar els establiments, aturats després de la Guerra de Successió per ordre del Superintendent de Catalunya", i que s'havien iniciat per la banda de Sòl Carrer i del lloc de Vilanova. De fet, els primers contractes emfitèutics efectuats al carrer del Mur es remunten a la dècada de 1760 (Muset 2006: 28). En aquest sentit, la data gravada al carreu encastat a la façana principal de la casa és força prematura. Tot i que no s'ha pogut trobar cap referència directa a l'edifici, sembla força probable pensar que hagués estat propietat d'algun dels grans negociants coponencs del segle XVIII. És probable que el sobrenom de Cal Músic fes referència a la professió d'algun dels seus habitants, tot i que no se sap amb certesa.

  IPA (1991). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Copons. MUÑOZ, Natàlia (2004). "Renoms de Copons: el carrer Mur". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 17, p. 13. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 28. http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=4867 http://www.altaanoia.info/cat/Punts-d-Interes/Cal-Tabola-o-Cal-Music