Ca la Ramona Santa Maria de Miralles

Anoia
Sector est del municipi. Pla de Françola , al vessant de la Serra de Fontfregona
Cruïlla entre el camí de la Llacuna a la Censada i el camí de mas Françola
483

Coordenades:

41.5076
1.54427
378513
4596131
08257-96
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Molt reformada
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 19
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 001408100CF79F
Pedro Barbado

Casa de planta rectangular de petites dimensions, amb planta baixa i primera, i amb teulada partida en dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana principal orientada a ponent presenta una porta de fusta en un arc rebaixat amb maons plans i una finestra quadrada de petit format i ampit de rajola. La façana està emblanquinada. L'edifici principal presenta dos cossos adossats i un petit tancat.

Darrera la casa hi ha un pou circular. Deu correspondre a una petita explotació vitivinícola.

Apareix al Mapa IGE 1914 (com a "casa").

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016