Ca la Neus Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 288
A la banda dreta del carrer pujant en direcció a l'Ordal, prop del carrer de la Riera
174m

Coordenades:

41.38922
1.93338
410825
4582514
08295-570
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 0826314DF1802N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i dos pisos. Les obertures de la planta baixa són rectangulars i han estat reformades. Les dels pisos superions són d'arc rebaixat i amb els emmarcaments arrebossats. Destaquen els dos balcons dels pisos, amb baranes de ferro i les llosanes decorades amb la mateixa motllura que recorre la separació entre les diferents plantes. La façana està rematada amb una cornisa motllurada damunt la que s'assenta una barana d'obra amb gelosia que amaga la coberta. El parament està arrebossat i pintat.

Les plantes superiors estan destinades a habitatges. A la planta baixa hi ha un establiment comercial.