C/ de l'Aigua, 19-23
Sitges

  Garraf
  c/ de l'Aigua, 19-23

  Coordenades:

  41.2361
  1.8117
  400419
  4565648
  Número de fitxa
  08270 - 19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Segons la normativa del Pla Especial, són edificis enderrocables, però en el cas de la finca núm. 23 és obligat conservar el portal d'accés des del c/ de l'Aigua
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 19. 2006.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62220DF0605N
  Autoria de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Conjunt de tres edificis d'escassa entitat arquitectònica i constructiva, que consten de tres nivells d'alçat (pb + 2p). La finca que correspon al nº 19 del c/ de l'Aigua presenta dues portes d'accés en la planta baixa i una finestra en el primer pis; l'únic element arquitectònic que respon a una tipologia emmarcable de la segona meitat del segle XIX el constitueix el balcó existent en la segona planta, amb volada conformada per llosanes de pedra i barana de ferro amb barrots decorats.
  Pel que fa a la casa nº 21, es traca d'un edifici de recent construcció sense cap tret arquitectònic remarcable.
  De manera similar, i per finalitzar, la finca nº 23 -un edifici a dos vents, que disposa de frontis al c/Àngel Vidal- conserva, com a únic element digne de menció, una portalada configurada per brancals i llinda de pedra; la clau de l'arc rebaixat que constitueix la llinda presenta les lletres "A" i "M" entrellaçades, sobre la data de 1804.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)