C/ de l'Aigua, 13
Sitges

  Garraf
  c/ de l'Aigua, 13

  Coordenades:

  41.23598
  1.81155
  400406
  4565635
  Número de fitxa
  08270 - 17
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1854
  Estat de conservació
  Bo
  La normativa del Pla Especial determina la restauració i conservació de la façana. Es permet l'obertura de finestres en els panys de paret laterals.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 17. 2006.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62218DF0605N
  Autoria de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici de tres nivells d'alçat (pb + 2p) amb una obertura per planta, excepte en la planta baixa, on l'accés a l'escala de veïns trenca l'únic eix vertical. Dels balcons dels pisos superiors destaca la volada conformada per rajoles i grapes metàl·liques i el disseny de les baranes metàl·liques, amb un dels sòcols de volutes confrontades i un fris de volutes simples sota el passamà. El coronament del frontis no presenta cornisa, ni cap altre element com ara un ràfec o una barana.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)