Bosc de can Trabal Olèrdola

Alt Penedès
Al SW del municipi

Coordenades:

41.31638
1.75009
395384
4574633
08145-67
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Tot i que es troben algunes taques en bon estat, el seu territori potencial està ocupat pels sòls agrícoles o afectat en major o menor mesura per l'explotació forestal.
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Al S de la Penya del Papiol hi ha una zona ocupada per vàries hectàrees de màquia formada per una densa massa arbustiva on hi abunden el garric (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus) i algunes lianes dels alzinars com l'esparreguera (Asparagus acutifolius), l'arítjol (Smilax aspera) o la vidiella (Clematis flammula), hi destaquen la presència del margalló (Chamaerops humilis), l'arçot (Rhamnus licyoides), i l'olivera silvestre o ullastre (Olea europaea var. Sylvestris). La màquia va acompanyada d'un estrat arbori de pi blanc (Pinus halepensis) i/o garrofer (Ceratonia siliqua). Aquesta zona és de les poques d'Olèrdola que no s'ha vist afectades en els últims anys per algun incendi forestal.

El Margalló (Chamaerops humilis) està protegit per l'ordre del 5-11-84 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. Això afavoreix la protecció legal d'aquesta comunitat vegetal que resulta d'alt interès ecològic, ja que les espècies que en formen part rebroten després dels incendis i això permet una recuperació ràpida de la coberta vegetal després de patir una pertorbació.