Bassa al parc del castell
Castellbisbal

  Vallès Occidental
  Nucli urbà de Castellbisbal. Parc del Castell. (08755 Castellbisbal)
  Emplaçament
  Al Parc del Castell, dins del nucli antic de Castellbisbal

  Coordenades:

  41.47443
  1.97588
  414490
  4591932
  Número de fitxa
  08054-98
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Modern
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  L'accés públic al parc converteix el jaciment en accessible a tothom.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 14101
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Castellbisbal. Avd. Pau Casals
  Autoria de la fitxa
  Raquel Valdenebro Manrique

  Amb motiu del projecte de rehabilitació de l'entorn de l'ermita de Castellbisbal i pel fet de que és coneguda la presència d'estructures visibles no documentades, es va projectar una intervenció arqueològica a l'entorn de l'ermita de Castellbisbal. Les estructures visibles estaven construïdes amb còdols i pedres calcàries irregulars unides amb morter de calç de color rosat i de forta consistència. Pel que fa a la planta, es tracta d'una estructura circular amb parets d'uns 30 centímetres de gruix aproximadament, i un metre de diàmetre, que, amb l'excavació, s'ha confirmat que es tractava d'un pou. A pocs metres d'aquest pou s'observa una paret de poc més d'un metre de llarg i una alçada de entre 20 i 40 centímetres, amb enlluït de calç per la cara interna, que ha resultat set una gran cisterna o dipòsit. Formant angle recte amb aquesta, però sense arribar a unir-se degut als efectes de l'erosió, apareixia una paret que només es pot observar en un tall del vessant i amb les mateixes característiques constructives que l' anteriorment descrita. A una cota més baixa, en aquest mateix tall, s'obrí, en un moment encara desconegut, una cabana de pagès o barraca de vinya que perforava el vessant i que aprofitava la paret de la cisterna ja existent. En l'interior de la cabana s'observava com el mur s'associava a un paviment que es veié afectat per la construcció de la barraca. L'excavació ha descobert una gran cisterna, a la que s'associa una cisterna més petita a l'est, que s'alimentava de la primera a través d'un canal. A l'oest de la cisterna es troba el pou, ja visible abans de les tasques de neteja i excavació arqueològica. Aquest pou ha estat associat a una tipologia de pou molt comuna al terme corresponent als pous destinats a acumular aigua per ser utilitzada desprès per ensulfatar les vinyes. La seva cronologia és contemporània (finals del segle XIX) Pel que fa a la cronologia, es disposa de pocs materials per a datar amb exactitud el conjunt, tot i així, pel tipus de morter emprat caldria pensar en una cronologia al voltant dels segles XVII - XVIII.

  Jaciment excavat arran de l'ordenació del Parc de l'Ermita l'any 2006.

  SERRA MOLINOS, J (2006) Informe de la intervenció arqueològica al Parc de l'Ermita de Castellbisbal (Vallès Occidental). Arxiu del Servei d'Arqueologia