Barri de Sant Tomàs Santa Maria d'Oló

Moianès
Carrer Barri de Sant Tomàs. Nucli urbà d'Oló
530

Coordenades:

41.87629
2.03716
420105
4636489
08258-309
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
XX
Bo
Inexistent
Obert
Residencial
Privada
Propietaris diversos
Jordi Piñero Subirana

Petit barri de cases unifamiliars d'estil més o menys noucentista edificat a la dècada de 1930. És una prolongació del carrer de Vic, i consta de dos sectors, un situat a un nivell més alt que l'altre. El que es troba a un nivell inferior té tres cases, que són cal Joanet de cal Tomàs (número 8), cal Nané (número 6) i cal Quico Manyà (número 4). El que es troba a un nivell superior té tres cases més: ca l'Estrella (número 10), cal Ramon Polit (número 12) i cal Quico Secretari (número 8). Aquesta última s'ha canviat el nom tradicional pel de ca l'Orriols. Es tracta de cases més o menys adossades, que compten amb un petit jardí. Les tipologies són diverses. Algunes tenen dues plantes i altres només una. Els estils també són diferents i contrastats, però en general s'emmarquen dins els cànon de la casa unifamiliar noucentista que es va difondre àmpliament durant el període de la Segona República i que és molt representatiu d'aquesta època. Com a exemples més reeixits podem destacar ca l'Estrella i cal Ramon Polit.

A la façana de la casa número 14: can Orriols 1936
A la façana de cal Nané: 1936 (abans de la recent restauració hi constava J R 1936)
Informació facilitada per Josep Canamasas Güell

A les primeres dècades del segle XX va prendre forma l'eixample d'Oló, que va quedar vertebrat per l'eix de la carretera, construïda el 1920. L'altre pol d'aquest eix era el carrer Mendoza (popularment Mundosa) que és com es va conèixer durant un temps una part del carrer de Vic. Havia sorgit de l'antic camí que anava cap a Vic, i es va edificar als primers decennis del segle XX. A la dècada de 1930 va sorgir com una prolongació del carrer de Vic el barri de Sant Tomàs. Les seves casetes unifamiliars d'inspiració noucentista són molt representatives d'aquest moment. Molts dels que van aixecar aquestes cases eren de la família Jubany, propietaris de la casa de cal Tomàs que es troba una mica més avall del carrer i que va donar nom al barri.

COMELLAS SALA, Tània (2017). L'arquitectura modernista i noucentista de Santa Maria d'Oló. Treball de recerca. INS Miquel Bosch i Jover.
FERRER, Llorenç i altres (1991). "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 86.