BARRACA DEL CAMÍ DE CAL GARSA Copons

Anoia
08071-220
Patrimoni immoble
Edifici
Sense ús
Privada

Veure fitxa núm. 219. La porta presenta una llinda de fusta i la barraca està arrebossada amb morter de calç.