Arxiu Parroquial Rubí

Vallès Occidental
Pça Doctor Guardiet, 9 08191 - RUBÍ
Al nucli urbà

Coordenades:

41.49178
2.02958
418995
4593806
08184-154
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XIII-XX
Regular
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Parròquia de Sant Pere de Rubí, Pça. Dr. Guardiet, 9 08191- 936991205
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

La guia de l'arxiu ha estat publicada per Mn. Martí Bonet l'any 1989. Les sèries documentals que composen els fons són les següents: LLIBRES SACRAMENTALS, Baptismes (1646 fins l'actualitat amb buits), Matrimonis (1582 fins l'actualitat amb buits), Defuncions (1580 fins l'actualitat amb buits) Confirmacions (1956 fins l'actualitat) Comunions (1568 - 1956), Baptismes - Matrimonis (1569 - 1593) Defuncions - Comunions (1560 - 1580), Expedients matrimonials (1937 fins l'actualitat) LLIBRES NOTARIALS Testaments (s. XV - XX), Manuals parroquials ( s. XV - XIX), Capítols matrimonials (s. XVI - XVIII), Inventaris (s. XVI - XVIII), Processos (1563 - s. XIX), VIDA PARROQUIAL I ADMINISTRACIÓ Aniversaris i celebracions (s. XVII - 1850), Llibre de fàbrica - Obra (1766 - s. XIX), Visites pastorals (1620 - 1965), Comptes (1547 - 1971), Llevador de rendes (1664 - 1971), Factures (s. XVII - 1886), Funerària (1771 - 1805), Cementiri (s. XX), Impresos (s. XVIII - XIX), Diversorum (s. XV - XIX) ASSOCIACIONS Associació Parroquial Sagrada Família (1964 - 1975) CONFRARIES Nostra Senyora del Roser (1677 - s. XX), PERGAMINS 21 pergamins (s. XIII - XVIII) DOCUMENTACIÓ CIVIL Cadastre (s. XVIII), Llibre de Cort (s. XV - XVI), Privilegis reials (1560 - 1579), Manuals de la batllia (s. XV - XVII). (MARTÍ BONET, 1989). No tota la documentació de l'Ajuntament es conserva a l'arxiu municipal, si no que els més antics (segle XV-XVIII) es troben a l'arxiu de la parròquia de Rubí, que conserva documentació parroquial, notarial, de la batllia i municipal. En aquests moments, l'Arxiu Parroquial està en procés de recatalogació dirigida pel director de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, Sr. Pere Puig (TAPIOLAS, 2000).

Existeix la butlla de la confraria del Roser. Es tracta d'un pergamí policromat de 60 x 44 cm, concedida pel Papa Pius V a la parròquia amb motiu de constituir-se la confraria de la Verge del Roser. Presenta una orla acolorida de tintes tènues, i s'hi destaquen cinc ovals: al centre hi ha la verge del Roser, amb el Nen Jesús al braç, constituint un dels elements més valuosos de l'arxiu parroquial.

MARTÍ I BONET, Josep Maria (1989) "Documentació parroquial dels Vallès Occidental" XXXII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Vol. I, pp. 61-98, Rubí: Fundació Museu Biblioteca de Rubí - Centre d'Estudis Rubinencs. TAPIOLAS I BADIELLA, Judit. (2000) Informe sobre l'arxiu municipal, Document mecanografiat