Arxiu Diocesà de Sant Feliu
Santa Coloma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Carrer d'Armenteres, 35 (Sant Feliu de Llobregat)
  Emplaçament
  Sant Feliu de Llobregat
  61

  Coordenades:

  41.36872
  2.01619
  417722
  4580157
  Número de fitxa
  08244 - 105
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XV-XX
  Any
  1445-198
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Física
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Privada accessible
  Diòcesi de Sant Feliu
  Autoria de la fitxa
  Xavier Bermúdez (iPAT Serveis Culturals)

  L'Arxiu Diocesà de Sant Feliu conserva, entre altres, els fons documentals procedents de la Parròquia de Santa Coloma. Segles XV-XX. Aquests fons són d'índole diversa, tant pel que fa a la seva procedència (civil, senyorial o eclesiàstica) com a la seva temàtica (econòmica, litúrgica, etc.). Els fons de la Parròquia de Santa Coloma estan classificats en: 1) Civil i senyorial, segles XVII-XIX 2) Consueta, 1913-1955; 3) Confraries i associacions: Acció catòlica (homes), 1946-1953; Administració, 1832-1855; Apostolat de l'oració, 1955; Sagrat Cor, 1949-1958; Tercera Regla, ca. 1720; Índex, 1832-1855; Mare de Déu del Roser, s. XVI – 1926; Ntra. Sra. Concepció, 1646-1737; 4) Correspondència, segles XVI-XIX; 5) Demografia, 1932-1957; 6) Dispersa, 1694-1974: 7) Economia: Administració parroquial, 1577-1954; Administració altars, 1856-1980; Arrendaments, 1907-1952; Bací de les ànimes, 1663-1980; Capbreu de rendes, segle XV; Censals, 1597-1860; Comptes i rebuts, S. XVII-XX; Dietari de Mn. Baruta, 1594-1647; Llevadors de dèbit i crèdit, 1669-1730; Llevadors de delmes, 1648-1845; Llevadors de censos, 1782-1892; Llevadors de rendes, 1592-1646; Subministrament d'aigües, 1927-1949; 8) Misses i aniversaris, 1621-1905; 9) Notarial: Capítols matrimonials, 1519-1887; Inventaris i possessions, 1540-1752; Manuals notarials, 1593-1694; Testaments, 1519-1714; 10) Notarial. Diversa: Acta de caució, 1731; Actes notarials, 1550-1864; Àpoques, 1588 i 1763; Beneficis, 1638; Capbreus, 1445-1684; Certificats, 1726-1930; Concòrdies, 1716-1738; Contractes, 1708-1740; Debitoris, 1577-1764; Demandes, 1750; Dot, 1697; Establiments, 1711; Plets, 1550-1745; Procures, 1658-1735; Requeriments, 1596-1779; Súpliques, 1883; Usdefruit, 1862; 11) Obra: Comptes de culte i fàbrica, ca. 1508-1957; Rebuts, s. XVI-1949; 12) Pergamins i impresos: 22 pergamins (cobertes de llibres); 56 pergamins solts; 13) Sacramental: Baptismes, 1567-1571 (Conté Defuncions 1562-1647 i Visites pastorals 1616-1701, 1582-1739, 1740-1858, 1852, 1859-1889 (Conté Confirmacions 1865), 1889-1899, 1899-1945; Confirmacions, 1608-1609, 1865 (Vegeu llibre de Baptismes, 1859-1889); Defuncions, 1562-1647 (Vegeu llibre Baptismes, 1567-1571), 1647-1742, 1743-1897, 1856, 1859-1896; Matrimonis, 1568-1858, 1856-1858, 1869-1898; 14) Sacramental. Diversa: Baptismes (esborranys), 1912-1927 i 1938-1945; Certificats de baptisme, 1576-1661; Certificats de defuncions, 1864-1890; Certificats de solteria, 1917-1942; Compliment pasqual, 1900-1904; Consentiments paterns, 1939-1945; Expedients matrimonials, 1700-1914; Llibre de funeràries, 1773-1825; Llibreta dels drets parroquials dels difunts, 1826-1857; Llibretes de comunió, 1582-1897; Llicències matrimonials, [s.d.] i segle XVII; Registres sacramentals, 1868-1955; 15) Visites pastorals i documents episcopals: 1616-1953.

  https://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/contingut/2914/ca/691SantaColomaCervelloParroquiaSantaColooma.pdf