Antic portal de la Casa Gralla Martorell

Baix Llobregat
Museu de l'Enrajolada. C. Francesc Santacana, 15 / C. de l'Aigua, 1

Coordenades:

41.47458
1.92852
410536
4591996
08114-292
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Renaixement
XVI
Regular
La part superior es troba erosionada.
Legal i física
Llei 9/1993 del patrimoni cultural català
IPA 18569
Fàcil
Científic
Pública
Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona
Dídac Pàmies Gual

El portal de la Casa Gralla està situada al pati del Museu de l'Enrajolada. Es tracta d'un fragment del portal principal de l'antic palau, consistent en el fris que sostenia els motius heràldics, així com dels brancals. El fris central es troba profusament decorat amb motius florals i una màscara al centre, i presenta diversos frisos intercalats amb motius esquemàtics i dentats. Descansen sobre brancals a mode de pilastres, que presenten mènsules d'ordre corinti a la part superior i garlandes decoratives al centre.

A l'Inventari de Patrimoni Immoble de la Generalitat de Catalunya la fitxa porta la denominació "Finestra de la Casa Gralla".

La Casa Gralla era un palau renaixentista situat al carrer Portaferrissa de Barcelona, que fou enderrocat l'any 1856. Els portals i finestrals més notables foren recuperats amb la finalitat de reconstruir el palau, però tot quedà en un projecte i la pèrdua de bona part dels elements escultòrics. Francesc Santacana va adquirir la part del portal principal i va situar-lo en l'emplaçament actual. En els gravats que s'han conservat del palau es poden observar les característiques de la portalada sencera.

FARRENY, M. (2010): Guia de Casa Museu Santacana. L'Enrajolada. Ajuntament de Martorell. Martorell.