A prop del Centre Reto o Les Planes de Can Marquès
Òdena

  Anoia
  Camí de Can Marquès i de Sant Sebastià, PK 1,000
  Emplaçament
  A ambdues bandes de cami, just passat el túnel sota l'autovia

  Coordenades:

  41.5902
  1.66403
  388650
  4605140
  Número de fitxa
  08143 - 313
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Romà
  Estat de conservació
  Dolent
  Completament desaparegut
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 4772
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08142A01300082
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  Materials recollits en superfície de fragments força significatius de grans contenidors ceràmics d'època romana (dolia), dispersos en una àrea d'uns 200 metres, aproximadament, en un lloc absolutament transformat actualment arran dels moviments de terra generats per la construcció de diferents infraestructures viàries, just en lloc on el terreny es va rebaixar uns 7 m per poder fer el pas sota l'autovia.
  Van aparèixer gran quantitat de fons de dolia, escapçats i remoguts per les feines agrícoles. Es localitzaren també alguns fragments que sobresurten de la base de compactació que s'ha fet en el camí, per la qual cosa se suposa que aquestes dolia estaven en un nivell superior, possiblement el dels camps de conreu, i foren destruïdes al rebaixar el camí.
  Les característiques i distribució dels materials fan pensar en un camp de dolia o grans recipients destinats a guardar cereals, format com a mínim per 3 peces (entre els nombrosos fragments recollits hi ha 3 tipus de vores diferents, 2 bases i 1 fragment amb la marca de capacitat). Cal tenir en compte que no es van identificar restes de material constructiu.

  El jaciment va ser descobert per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI), l'11 de juliol del 1991 en la revisió de la Carta Arqueològica. Es van recollir una gran quantitat de trossos de dolia, que es van dipositar als magatzems de l'Arxiu d'Arqueologia del Museu de la Pell i Comarcal de l'Anoia. El novembre del 2004 Marta Fàbregas i Espadaler, de l'empresa Àtics SL va portar a terme una intervenció arqueològica amb motiu de les obres d'ampliació de vials de la ronda sud d'Igualada i dels accessos a la carretera C-37. L'actuació va consistir en una prospecció preventiva inicial i un seguiment dels treballs en superfície, amb resultats negatius L'abril de 2012 al redactar-se l'Inventari del Patrimoni es va constatar la degradació absoluta del jaciment, directament afectat per les obres de construcció de la carretera C-37 (d'Igualada a Manresa) i els moviments de terra efectuats per urbanitzar els vials d'accés i els desguassos.

  FÀBREGAS ESPADALER, Marta (2005). Memòria de la prospecció superficial a la Ronda Sud d'Igualada.Carretera C-37, P.K. 62+970 a la carretera C-15, P.K. 44+285. tram Santa Margarida de Montbui-Vilanova del Camí (Anoia). Novembre de 2004.