Zona Expectativa Eix Llobregat Ctra. C.-16, tram Puig-reig / Gironella Casserres

  Berguedà
  C-16 entre el PK 82+500 i 91+000
  535

  Coordenades:

  41.99722
  1.88218
  407420
  4650072
  08049-33
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  Romà
  VII aC-V
  Dolent
  Desconegut.
  Inexistent
  Si, CCAA 15084
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08048A00700062
  Jordi Montlló Bolart

  Es tracta d'un possible lloc d'hàbitat amb estructures que podrien correspondre a un període comprés entre l'ibèric i el món romà, sense que es pugui precisar ja que fou documentat a partir de prospeccions superficials i no s'ha excavat.
  La prospecció tenia per objectiu la delimitació sobre el terreny d'aquells elements del patrimoni cultural ja coneguts per tal de valorar-ne l'afectació del projecte i d'altra part, la localització en superfície de noves restes arqueològiques que permetessin definir nous jaciments. A la zona propera a la Colònia del Guixaró, en una zona del terreny elevada i bastant plana, es van poder documentar restes arqueològiques en superfície (ceràmica d'època ibèrica i romana). En tot el perímetre del serrat es van localitzar restes d'estructures i grans blocs de pedra, que fan pensar en la possible existència d'un poblat ibèric en aquesta zona.

  Les prospeccions es van realitzar entre els dies 11 i 16 de juny de 2004, en el marc de l'Estudi Ambiental de la nova carretera C-16 (PK 82+500 al PK 91+000), enllaç Puig Reig nord a l'enllaç Gironella nord: tram Puig-reig - Gironella.
  Tot i així, no s'ha realitzat cap excavació arqueològica que permeti identificar millor la tipologia del jaciment ni el seu marc cronològic.

  AA.VV (1991). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. El Berguedà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.