Turó de l'Arbret Tiana

Maresme
Turó de l'Arbret
Turó de l'Arbret

Coordenades:

41.48038
2.25972
438195
4592350
08282-114
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Neolític
Bo
Legal
BCIL (Fitxa O CPAA) 17/07/2002 Nivell B
CCAA 1229
Fàcil
Sense ús
Privada
08282A00900013
Àlvar Sáez Puig

Lloc d'enterrament i inhumació col·lectiu. Jaciment prehistòric documentat a partir de la informació cedida per X. Galzeran el 1987 als arqueòlegs que redactaven la carta arqueològica. Es tracta d'una caixa dolmènica, formada per tres pedres de grans dimensions que es troba al vessant sud-oest del cim del turó, orientat al pla de Barcelona. Als anys setanta sembla que hi excavaren els estudiants i aficionats que intervenien en aquell moment al jaciment de Can Sentromà.
L'adscripció cronològica atorgada a les restes és, per tipologia de l'estructura i davant la manca de materials associats, del neolític final - bronze.
Durant la visita al jaciment, el 2008, amb motiu de la revisió de la carta arqueològica, es trobà l'estructura perfectament visible i conservada, malgrat la constatació de sauló remogut a l'indret, que podria indicar una possible actuació de furtius.

L'any 1999 s'hi va fer una prospecció.

Des de Neolític Final fins a Bronze ( -2500 / -650 )

Memòria intervenció arqueològica (1999). Arxiu del Servei d'Arqueologia i Paleontologia. Núm. Reg.: 2887. Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 3. Tiana.