Torrents Tavèrnoles

Osona
Baga de Torrents
Per un trencall a mà dreta al punt quilomètric 2,5 de la carretera BV-5213.
544 m

Coordenades:

41.94958
2.31808
443480
4644403
08275-48
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 10 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24225.
Fàcil
Residencial
Privada
000401700DG44C0001OA
Virgínia Cepero González

Torrents és un conjunt arquitectònic format per l'antiga masia, l'habitatge actual dels propietaris, la pallissa i diversos coberts.
La masia és de planta quadrangular i consta de tres pisos; el superior forma un gran porxo. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
Presenta un portal rectangular emmarcat amb carreus. Les finestres són de disposició simètrica, de forma rectangular i emmarcades per carreus.
En destaca un escut de pedra situat a tocar de la finestra central del primer pis, amb un relleu que representa un arbre, una àliga i un gos, amb la inscripció "EDIFICADA PER DÑA TERESA DE PICÓ DE SALETA I MURGADES EN LO ANY 1833".
A la part esquerra hi ha un cos més petit, amb la coberta a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana. Se li adossa un altre cos porticat, d'una sola planta, i de factura contemporània.
Aquests cossos, juntament amb d'altres coberts, formen un pati interior tancat, al que s'hi accedeix a través d'un portal, que presenta una rajola on hi ha escrit: "Pueblo de Tavernolas y Cebasona partido de Vich província de Barcelona".
A pocs metres al sud-est de la casa hi ha una pallissa molt ben conservada.
A tramuntana, hi ha un edifici de planta irregular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana. És l'habitatge actual dels propietaris.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 14.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Les primeres referències documentals de la masia corresponen al segle XIV.
El pare del poeta Jacint Verdaguer fou masover d'aquesta masia.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).