Torrents Tavèrnoles

  Osona
  Baga de Torrents
  Per un trencall a mà dreta al punt quilomètric 2,5 de la carretera BV-5213.
  544 m

  Coordenades:

  41.94958
  2.31808
  443480
  4644403
  08275 - 48
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 10 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24225.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000401700DG44C0001OA
  Virgínia Cepero González

  Torrents és un conjunt arquitectònic format per l'antiga masia, l'habitatge actual dels propietaris, la pallissa i diversos coberts.
  La masia és de planta quadrangular i consta de tres pisos; el superior forma un gran porxo. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
  Presenta un portal rectangular emmarcat amb carreus. Les finestres són de disposició simètrica, de forma rectangular i emmarcades per carreus.
  En destaca un escut de pedra situat a tocar de la finestra central del primer pis, amb un relleu que representa un arbre, una àliga i un gos, amb la inscripció "EDIFICADA PER DÑA TERESA DE PICÓ DE SALETA I MURGADES EN LO ANY 1833".
  A la part esquerra hi ha un cos més petit, amb la coberta a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana. Se li adossa un altre cos porticat, d'una sola planta, i de factura contemporània.
  Aquests cossos, juntament amb d'altres coberts, formen un pati interior tancat, al que s'hi accedeix a través d'un portal, que presenta una rajola on hi ha escrit: "Pueblo de Tavernolas y Cebasona partido de Vich província de Barcelona".
  A pocs metres al sud-est de la casa hi ha una pallissa molt ben conservada.
  A tramuntana, hi ha un edifici de planta irregular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana. És l'habitatge actual dels propietaris.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 14.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Les primeres referències documentals de la masia corresponen al segle XIV.
  El pare del poeta Jacint Verdaguer fou masover d'aquesta masia.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).