Torre de can Fonollet
Rubí

  Vallès Occidental
  Al N del terme, 08191-RUBÍ
  Emplaçament
  En una zona boscosa prop del torrent de can Fonollet i l'autopista

  Coordenades:

  41.5186
  2.02599
  418729
  4596787
  Número de fitxa
  08184-187
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Medieval
  Estat de conservació
  Regular
  Per la seva pròpia natura de patrimoni que es troba sota terra presenta un alt grau de fragilitat davant els projectes urbanístics, així com un alt grau d'incertesa en la valoració de les restes abans de ser exhumades, ja que la seva configuració pot variar molt en molt poc espai.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Rubí, Pça. Pere Aguilera, 1, 08191-RUBÍ
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

  A pocs metres de la cruïlla del camí de can Fonollet a Sant Muç, al marge O es distingeix entre la vegetació les restes d'una fonamentació circular, que hom considera una torre. Està feta amb còdols grans i cimentats amb morter. L'estat de conservació i la pròpia vegetació no permeten distingir clarament la seva composició i diàmetre. Apareixen diversos fragments d'"opus signinum", així com trossos de tegula. El mur sembla tenir uns 80 cm de gruix amb una amplada màxima visible de 40 cm. A uns 50 metres al S de la torre, en el mateix camí de can Fonollet i, concretament al marge E, es recull en superfície material ceràmic d'època romana consistent en fragments de dollium, tegulae, imbrices i ceràmica comuna (MARGENAT, 1988a; MORO, 1990), també es va recollir ceràmica ibèrica (MARGENAT, 1988a) (Informació oral F. Margenat, abril 2001)

  Serra i Rosselló va fer un croquis de l'estructura F. Margenat va fer unes fotografies a la dècada de 1970. Hi ha materials dipositats al Museu de Rubí (MORO, 1990).

  MARGENAT I RIBAS, Francesc (1988a) "Fortificacions antigues i medievals a l'entorn de Rubí". Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 29, p. 403-422. Rubí: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí. MORO I GARCÍA, Antonio (1990) Catàleg de restes arqueològiques i zones d'interès geològic del terme municipal de Rubí, Rubí, document mecanografiat, Centre d'Estudis Rubinencs - Ajuntament de Rubí. (Informació oral F. Margenat, abril 2001)