Teuleria de Savassona Tavèrnoles

  Osona
  Savassona, castell
  Al marge esquerre del camí que va de Savassona a Les Punxes.
  614 m

  Coordenades:

  41.95433
  2.33789
  445126
  4644918
  08275 - 73
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Popular
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 1 (arqueològic). JA.
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08275A005000250000OH
  Virgínia Cepero González

  Es tracta de les restes d'una antic forn de teules, situat a poca distància del castell de Savassona, en direcció a migdia, a tocar del marge del camí que travessa el pla del castell en direcció a les Punxes.
  Es troba en un indret enverdissat, fet que dificulta la seva descripció.
  L'estructura és de planta rectangular i es troba en part excavada en el sòl de la pendent. Els murs són fets exteriorment de pedres de mida mitjana lligades amb morter de calç, i interiorment de rajoles refractàries lligades, i conserva una boca d'enfornar a la part frontal, parcialment destruïda.

  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Antigament les masia amb una certa entitat comptaven amb un forn d'obra o teuleria. La seva funció principal era coure maons i teules, utilitzades per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a construir-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, i a la part superior hi havia la cambra de cocció.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2011). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.