Teuleria de Savassona Tavèrnoles

Osona
Savassona, castell
Al marge esquerre del camí que va de Savassona a Les Punxes.
614 m

Coordenades:

41.95433
2.33789
445126
4644918
08275-73
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Popular
Dolent
Es troba en estat ruïnós.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 1 (arqueològic). JA.
Difícil
Sense ús
Privada
08275A005000250000OH
Virgínia Cepero González

Es tracta de les restes d'una antic forn de teules, situat a poca distància del castell de Savassona, en direcció a migdia, a tocar del marge del camí que travessa el pla del castell en direcció a les Punxes.
Es troba en un indret enverdissat, fet que dificulta la seva descripció.
L'estructura és de planta rectangular i es troba en part excavada en el sòl de la pendent. Els murs són fets exteriorment de pedres de mida mitjana lligades amb morter de calç, i interiorment de rajoles refractàries lligades, i conserva una boca d'enfornar a la part frontal, parcialment destruïda.

Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Antigament les masia amb una certa entitat comptaven amb un forn d'obra o teuleria. La seva funció principal era coure maons i teules, utilitzades per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a construir-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, i a la part superior hi havia la cambra de cocció.

COLOMER-RIFÀ S. L (2011). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.