Teuleria de les Oliveres Oristà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 1500 metres per pista forestal de la carretera C-670, punt quilomètric 4'100

Coordenades:

41.92164
2.09782
425192
4641470
08151-195
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Dolent
Estructura en ruïnes plena de bardisses.
Inexistent
Sí, IPIC. 24.113.128
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00003
Jordi Compte i Marta Homs

La teuleria de les Oliveres es troba situada en un petit serrat al nord-oest de la masia de les Oliveres, prop de l'església de Sant Genís (nou) i a l'oest del torrent del Puig. Es tracta d'una teuleria sense ús, parcialment derruïda i amb vegetació a l'interior que conserva la planta de 3,10 x 2,70 metres amb gruixuts murs de pedra de 1'30 d'amplada els quals es conserven en diferent alçada. Interiorment encara s'hi pot trobar una fornada de peces ceràmiques, abandonada per motius desconeguts, que servien per revestir les tines de vi. Alguns d'aquests rajols també es troben als voltants i fan 37,5 x 37,5 centímetre i 3 centímetres de gruix. No s'observa la boca de forn.

Prop seu hi ha el forn de calç de les Oliveres.
La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.

MESTRE, Pere (1998). Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Oristà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.