Teuleria de la Tosca Oristà

Osona
Sector nord-oest del terme municipal
A 3900 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 68'300

Coordenades:

41.97577
1.99594
416814
4647574
08151-187
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Dolent
Conserva les boques del forn i només el tram inferior del mur exterior. La vegetació omple l'interior.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 019A00002
Jordi Compte i Marta Homs

La teuleria de la Tosca es troba situada al nord-oest de la masia de Vallagatina, a l'extrem nord-oest del terme municipal, en un racó molt humit i ombrívol cobert de vegetació. Es tracta d'una teuleria de grans dimensions, uns 7 per 7 metres, bastida amb murs de maçoneria de pedra, conservats a poca alçada. A la part frontal de la teuleria es conserven les dues boques del forn d'arc rebaixat, emmarcades amb grans carreus treballats. Per sobre les boques, el mur que tancava la zona de cocció del forn s'ha esfondrat, quedant a molt poca alçada en tot el seu perímetre.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.