Sant Genís III
Jorba

  Anoia
  A Sant Genis, al sud oest de Cal Llorenç.
  Emplaçament
  Al nord de l’autovia A2, aproximadament al Km 549.
  398.9

  Coordenades:

  380531
  46055841
  Número de fitxa
  08103 - 50
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Romà
  Segle
  I-IV dC
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Fitxa AA6 del Catàleg de béns a protegir del POUM
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  11947 Inventari del patrimoni arqueològic
  Accés
  Obert
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08102A009000920000LU
  Autor de la fitxa
  Cristina Belmonte - iPAT Serveis Culturals

  Durant els treballs a conseqüència de les obres de construcció de la variant de la carreta N-II (Tram Santa Maria del Camí - Igualada), es va realitzar un sondeig amb màquina retroexcavadora en aquest punt, donada la localització d’altres restes d’interès patrimonial a la zona. La intervenció realitzada el desembre de 1998 i dirigida per Marc Bosch va donar resultats negatius, tot i que superficialment s’havia localitzat un fragment de sigil·lada. Una prospecció posterior, realitzada també per Marc Bosch al Gener de 1999 es van localitzar restes ceràmiques als camps propers a l’indret. 

  S'estén per uns camps amb tres propietaris

  Enrich Hoja, Jordi La conca d’Òdena entre la baixa romanitat i l’inici de l’edat mitjana. Una aproximació als precedents de la vila medieval d’igualada. Igualada. 2014.

  Bosch de Dòria, M (1998-1999) “Memòria  de les actuacions arqueològiques a la variant de la N-II: Tram Santa maria del Camí – Igualada”. Numero memòria 3019. Servei d’Arqueologia. Departament de Cultura.