Sant Antoni de les Codines Centelles

Osona
Avinguda Molí de la Llavina 21
està reubicada al raval de Can Marc Folgueres
469

Coordenades:

41.79525
2.23325
436296
4627328
08067-102
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Romànic
Popular
XIII
Es desconeix
Bo
Legal
BCIL (PEPCHC 4-5-1995)
Fàcil
Religiós
Privada
6375701DG3267N0001JD
Jordi Petit Gil

Edifici d'una sola nau rematada per un campanar d'espadanya. Tot l'edifici està fet de pedra. La façana s'ordena en un eix de simetria vertical centrat que conté la portalada, una obertura superior i el campanar. La coberta és de teula aràbiga a dos vessants.

Va ser trasllada en 1990 pedra a pedra des de la seva antiga ubicació per l'ampliació de la N-152 (C-17). De la seva disposició actual en són responsables els arquitectes Claudi i Romà Aranyó.

Antoni Pladevall diu: "Es trobava al peu de l'antic camí ral, successor de l'antiga via romana i va erigir-se poc abans de 1291, que ja s'esmenta en un llegat testamentari". L'edifici va ser mutilat durant l'ampliació de la carretera N-152 ja en aquest segle. L'any 1990 va ser traslladada a l'emplaçament actual perquè estava afectada novament per l'ampliació de la carretera.
En aquella zona trobem a l'edat mitjana diversos molins que aprofitaven l'aigua del Congost per funcionar. Dos d'ells (el Molí de l'Erm, de Baix o Nou; i el de Dalt, del Fortuny o Molí Vell) estaven vinculats a l'ermita de Sant Antoni. El 1539, Benet Sagrer, moliner i propietari de l'hospital de les Codines, va tenir un plet amb l'amo del mas Fortuny perquè aquest li prenia aigua de la resclosa per regar. El 1550, el mas Sagrer i els dos molins passaren als Canes.

- SURINYACH I PLA, Miquel. (1994). Pla especial de protecció del centre històric i dels elements d'interès del terme municipal de Centelles. Centelles.
- PLADEVALL, Antoni (1987). Centelles. Aproximació a la seva història. Ajuntament de Vic.
- PLADEVALL, Antoni (1981). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona. Fundació Enciclopèdia Catalana.