Safareig de Cal Damià Torrelavit

Alt Penedès
Carrer de la Font, n. 28. Terrassola
Al sector nord-est de Cal Damià, dins del recinte de la casa.
222 m

Coordenades:

41.44889
1.72479
393483
4589375
08287-171
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 3595302CF9839N0001WJ
Marta Rodríguez

Safareig rectangular d'una sola batedora fet de maó, situat al nord-est del recinte de la casa de Cal Damià, a l'exterior i proper a la zona de l'hort. El safareig s'abasteix de l'aigua del rec de les Hortes de Terrassola, situat en un nivell inferior. Està orientat en sentit nord-est. El safareig pròpiament dit té una alçada de 70 cm; la pica fa 1,90 m d'amplada x 2,10 m de longitud, i el dipòsit té 60 cm de profunditat. La batedora s'ubica al lateral nord-est del safareig. Presenta una lleugera inclinació i té una superfície de 45 cm d'amplada i un gruix de 13,5 cm. Està tot envoltat de vegetació espessa que fa difícil la seva identificació. Per accedir-hi cal baixar dos petits graons de pedra. Davant per davant de la zona de la batedora hi ha un banc de pedra.

Les dues pedres massisses de la batedora provenen d'una tomba del desaparegut Casalot dels Capellans, a l'altra banda del torrent, que pertanyia a l'Heretat Casa Mata dels Capellans (d'on Can Damià eren masovers), de les terres que els tenien llogades una comunitat de preveres de Vilafranca del Penedès fins a finals del segle XVIII. Va estar en ús fins ben entrats els anys '60.

Grup de Recerques "El Podall" (2009): "Els safareigs a Torrelavit". Calendari municipal del 2010.