Saborit Muntanyola

Osona
Muntanyola
Saborit s/n. Trencant dreta pista BV.4317, sota Serra-Rica. 08505 Muntanyola.

Coordenades:

41.86889
2.17918
431882
4635545
08129-87
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Modern
Popular
XII-XVIII
Dolent
Els actuals propietaris han cobert el mas i han aterrassat la zona, afectant no solament les restes del mas sinó també l'entorn natural i paisatgístic de la zona.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00042
Anna M. Gómez Bach

Conjunt d'estructures que conformen un mas. El seu estat de conservació, fins fa poc regular, ha estat recentment afectat per unes obres fetes pels propietaris de la finca. Tot i que no s'ha conservat cap element arquitectònic degut l'aterrassament i rebliment posterior que ha tingut lloc en aquest indret, cal esmentar la seva presència sota la runa per si mai s'escau realitzar una intervenció arqueològica. A través de la informació oral s'ha recuperat que la tècnica constructiva utilitzada es basa en el carreu de pedra local ben escairat i de dimensions mitjanes lligat amb morter o argamassa, sense que es puguin apreciar ni arrebossats ni cap mena d'enrajolat. També es podien observar diverses reformes i reestructuracions del mas a traves de l'observació dels seus paraments amb el tapiat de portes i finestres i l'afegiment o ampliació de la façana nord del mas.

Es coneix molt poc de la construcció del mas Saborit, tot i que aquest ja apareix esmentat en les afrontacions del Castell de Muntanyola del 1198. Les estructures conservades, però, es poden remuntar al segle XVI. Propietat formada per una casa de labranza que porta el mateix nom que la finca, i una extensió de terra de cabuda de 7 quarteres de conreu, secà i 14 quarteres de bosc, 73 quarteres d'erm i 6 quarteres de roca. Afronta a orient amb Serrarica, a migdia amb Vilavendrell i Fontanelles. Cal assenyalar que aquest mas es troba integrat en el conjunt de petits establiments rurals que proliferaren al voltant de la coneguda Vall de la Riera de Muntanyola. Els segles XVI i XVIII foren un moment de creixement i de desdoblament de propietats, i aquest fenomen s'evidencia amb un gran auge constructiu i una ocupació d'espais que fins ara es consideraven erms, ubicats en zones de carenes. La casa és la més allunyada del costat dret de la riera, quasi sobre el sot de Fontanelles. Actualment, les estructures constructives no són visibles, i els actuals propietaris tampoc conserven cap document al respecte.

PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157.