Rocatova de Baix
Perafita

  Osona
  Sector nord-est del terme municipal
  Emplaçament
  A 300 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 14'250.

  Coordenades:

  42.06361
  2.12208
  427365
  4657212
  Número de fitxa
  08160 - 26
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA. 23.319
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00002
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  Rocatova de Baix és una masia situada al límit sud de l'anomenat pla de Rocatova, o pla de la Llosa, una esplanada delimitada per formacions de roca natural, uns metres al nord del serrat de la Forca.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions, formada per un volum allargat principal de planta baixa i primer pis. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb molt morter i amb les cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud-est, mostra dos parts diferenciades. En la part central hi ha un portal i una porta emmarcats amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, una de les quals amb la data de 1749 inscrita a la llinda. En l'ampliació de l'esquerra hi ha un portal d'arc rebaixat emmarcat amb maó a la planta baixa, i una eixida al primer pis, amb una obertura d'arc rebaixat emmarcada amb maó. A la dreta de la façana hi ha adossats dos coberts.
  La façana sud-oest només compta amb obertures a nivell de primer pis, on s'observa una finestra emmarcada amb maó i la continuació de l'eixida que també dóna a la façana principal, formada per dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb maó. Just sota teulada hi ha un espai arrebossat amb forma de rombe on hi ha escrites les inicials R.M.S. i la data de 1944.
  La façana nord-oest forma un queixal a causa dels diferents cossos i estructures que hi ha adossats. Pròpiament a la façana s'observa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i llinda de fusta i una finestra emmarcada amb maó a nivell de primer pis.
  La façana nord-est queda dominada pels coberts adossats, bastits amb pilars d'obra vista. A la part dreta s'observa una estructura d'un sol nivell bastida amb murs de maçoneria de pedra, reformada com a habitatge.

  Rocatova de Baix es troba prop del camí ramader. Els habitants de les masies de de la Bauma, Rocatova de Baix i Rocatova de Dalt es dedicaven temporalment a esquilar el bestiar, acordant-ho amb els portadors dels ramats.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.