Riu d'Ases
Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector sud-est del terme municipal
  Emplaçament
  Travessa el terme des del sud del nucli urbà fins a sortir del terme, al sud-oest del Purgatori

  Coordenades:

  41.91867
  2.02435
  419096
  4641206
  Número de fitxa
  08212 - 75
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Bo
  Al llarg del curs del riu d'Ases no hi ha ni indústria ni grans explotacions agropecuàries. Tot i així, el fet que el naixement sigui proper al nucli urbà provoquen que la qualitat de l'aigua no pugui ser òptima. Un dels punts a on es pot valorar el grau de contaminació de l'aigua és a la font Forriola, a on neix el riu d'Ases. Els resultats de les anàlisis de l'aigua d'aquesta font dóna un valor de nitrats que oscil·la entre els 130 i els 160 mg/l, molt per sobre del màxim tolerable de 50 mg/l establert per l'Organització Mundial de la Salut.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Generalitat Catalunya. Dep. Medi Ambient. ACA. c/ Provença, 204-208, 08036 Barcelona
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  El riu d'Ases neix prop de la font Forriola, al sud del nucli de Sant Feliu Sasserra i travessa, en direcció sud, tot el quadrant sud-est del terme municipal, superant un desnivell d'uns 140 metres, des del punt a on neix a 557 metres sobre el nivell del mar, fins al punt a on abandona el terme municipal, a uns 420 metres. Es pot ubicar el punt a on neix el riu d'Ases a la font Forriola, tot i que és la unió de diversos recs al voltant d'aquesta font la que dóna lloc a un primer torrent que podem considerar com riu d'Ases. D'aquest punt, situat al sud del carrer de la Montgia i a l'est del Pilar, avança en direcció sud fins vorejar el turó sobre el que està assentat la Cirera, punt a on rep les aigües del torrent de la vinya de la Serra, que a la seva vegada recull les aigües del torrent de la baga de la Serra. De l'altura de la Cirera segueix avançant en direcció sud vorejant pel marge oest la baga de la Cirera, per la que discorren diversos recs, rebent les aigües pel marge est del rec del Pujalt i del rec de la Comulleda. Just després de rebre les aigües d'aquest rec es troba la casa que li dóna nom: la Comulleda, situada sobre un cingle al marge est del riu. Des de la Comulleda fins a sortir del terme municipal, el riu d'Ases rep les aigües dels recs que provenen de les masies properes: Casanova de l'Oblaguer, el Purgatori i Torroella. El riu queda enclotat entre serres, formant diverses cingleres, en tot el tram que va de la Cirera fins a sortir del terme municipal, ja que salva un fort desnivell. En la major part d'aquest tram el riu queda envoltat de boscos de pi, formant en alguns punts petits canyissars. A la capçalera del riu, aquest queda envoltat per hortes, canyissars i algun camp de conreu.

  De tots els afluents de la riera Gavarresa, només dos tenen el qualificatiu de riu: el riu d'Ases i el riu Bassí. Es desconeix el motiu d'aquesta distinció ja que, basant-nos en criteris de cabal d'aigua, el riu d'Ases no podria ser considerat més que una riera.

  AADD, Les fonts que tenim. Osona i el Lluçanès. Grup de Defensa del Ter/ Eumo Editorial, 2005