Riu
Castell de l'Areny

  Berguedà
  A la zona central del terme municipal.
  Emplaçament
  A la C-26, agafar la carretera que porta a Castell de l'Areny, seguir uns 4,68 km.
  895

  Coordenades:

  42.17036
  1.9391
  412373
  4669236
  Número de fitxa
  08057-17
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  La masia està abandonada, tot i que conserva la volumetria de la casa.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08056A004000950000WT
  Autor de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  La masia de Riu està situada en una zona força planera i oberta que hi ha a la confluència del torrent que baixa de l'Escalell amb la riera de Castell. La masia consta de la casa i les restes d'algun cobert, a més de l'ampli pla de l'era situat davant la casa. La casa és de planta rectangular amb alguns petits cossos adossats a la façana més de llevant. L'edifici és de planta baixa, primera i segona o sota-coberta, té teulada a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana principal que mira al sud-est. En els murs es pot distingir que l'edifici consta de més d'un fase constructiva, distingint-se una ampliació del volum que aproximadament va doblar la seva volumetria. Els murs són de paredat format per carreus desbastats i pedres irregulars, amb les cantoneres de carreus rectangulars i força allargats. La façana principal té la superfície més o menys coberta per un arrebossat senzill de morter de calç. A nivell d'obertures, a la façana sud tenim la porta principal d'accés, de tipologia senzilla, té els muntants i el marxapeu de fusta. En aquest frontal tenim diferents tipus de finestres, totes de configuració força senzilla, i algunes resultat de modificacions. Podem esmentar l'obertura de damunt la porta, que té llinda feta amb maó posat a plec de llibre. A la façana de ponent hi ha una finestra emmarcada en maó massís a muntants i llinda, per sobre de la qual hi ha la traça dels muntants de maó d'una obertura cegada. També en aquesta façana hi ha un altre accés a l'interior. A la façana posterior i la del costat nord-est hi ha diverses obertures de finestra, totes senzilles, quasi totes de llinda de fusta, algunes també amb fusta a brancals i ampit. A la façana que dóna al nord-est hi ha dos cossos petits adossats, un podria ser el forn de pa. Davant la casa hi ha un ampli pla delimitat per la part del pendent amb un mur de pedra. A la part sud-oest hi ha un petit cobert de murs de pedra i coberta a un vessant.

  La masia està inclosa dins una àrea prevista per a desenvolupament urbanístic de caire residencial.

  La casa de Riu mostra dues grans fases constructives, una primera estructura de planta rectangular la qual posteriorment s'amplia amb un cos aproximat de les mateixes dimensions que l'existent. A més a més sembla que també ha sofert altres modificacions menors que suposaren modificacions en algunes de les obertures. Tot i que les notícies documentals de les que tenim constància ens informen de l'existència de la masia de Riu existia a principis del segle XVIII, és molt probable que la casa ja existís amb anterioritat.
  En els documents cadastrals conservats a l'arxiu municipal consta que al 1716, l'heretat dita Riu és propietat de Joan Casals. Sembla que en aquesta època la finca ja tindria el molí en funcionament. Al llarg del segle XVIII hi ha diverses referències cadastrals on apareix la masia de Riu, en aquests documents es fa una relació les quantitats de cada tipus de conreu de terra, bosc, etc., que tenia la masia i de les quantitats que li pertocava pagar per cadascuna, a més del bestiar, que en el del 1717 consta que eren dues vaques, una burra i dos ports, també es diu el que li pertocava pagar per la casa i pel personal.
  Posteriorment, en un llevador del 1858 també hi ha la referència a Riu. En una relació de les cases i els seus habitants de Castell de l'Areny del 1898, trobem que a la masia de Riu, identificada amb el número 18, hi vivien tres persones, un matrimoni, José Valls Gonfaus i la muller, Ventura Saló, i un mosso, Silvestre Casals i Calveras.

  CAMPRUBÍ SENSADA, J. (1981): Castell de l'Areny, Ed. El Vilatà, Gironella.