Riera de Santa Fe Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
La Riera representa el límit Nord del municipi i el travessa d'Est a Oest

Coordenades:

41.39182
1.72675
393553
4583036
08249-43
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
ACA. Generalitat de Catalunya
Oriol Vilanova

Riera que travessa el terme de Santa Fe en sentit est - oest, tributària de la riera de Lavernó (Subirats) i que forma part de la xarxa hidrogràfica de la conca del riu Anoia. Ubicat entre el paisatge agrícola, fortament antropitzat, la riera constitueix un corredor de vegetació natural dins de la plana penedesenca.
En aquest ecosistema s'inventarien un nombre d'espècies vegetals i animals divers, a causa de la fragmentació de la vegetació típica dels boscos de ribera, com les pollancredes, omedes o freixenedes, a les quals se li afegeixen altres espècies afins a ambients humits i espècies pròpies de la vegetació típica mediterrània, com les plantes dels alzinars.
Així, a la riera de Santa Fe s'hi poden trobar pollancres (Populus nigra), àlbers (Populus alba), oms (Ulmus minor), freixes (Fraxinus angustifolia), algun salze (Salix sp.) i algun saüc (Sambucus nigra), espècies típiques dels boscos de ribera mediterranis de terra baixa. També s'hi troben altres plantes d'ambients humits com canyes o canyissos. A les vores de la riera, més a prop de l'aigua de tant en tant s'hi troben herbes lligades a aquests ambients ombrívols com els joncs, el càrex pèndul, el mill gruà i la sarriassa. I envoltant tots aquests espais força estrets i ombrívols es desenvolupa una xarxa de lianes i bardisses que entortolliguen les altres espècies enfilant-s'hi pels arbres. Es tracta de lianes de diverses menes: l'heura, l'arítjol, el lligabosc, la vidalva i els esbarzers i els rosers silvestres, com l'englantina.
Com a espècies característiques de la vegetació natural mediterrània a la riera de Santa Fe es troben arbres com l'alzina (Quercus ilex) i el roure de fulla petita (Quercus faginea), el pi blanc (Pinus halepensis) i el pi pinyer (Pinus pinea), propis de les masses forestals properes que aprofiten els pendents i la perifèria de la riera per instal·lar-s'hi formant en conjunt un corredor boscós de vegetació natural. En aquests ambients es desenvolupen molt bé les molses, diversos arbustos, com el ginebró, encara que és més propi de climes més freds, i espècies tan delicades com la viola de bosc.
En conjunt el paisatge de la riera de Santa Fe és força divers i amb unes característiques particulars que aixopluguen no només una flora diversa, sinó també una fauna entre la que cal destacar el picot verd, la merla, les mallerengues, els tudons, les tórtores, i d'altres espècies que troben en aquesta riera el seu hàbitat natural.

CHAMORRO, Lourdes (2007): "La vegetació de la riera de Santa Fe". Dins TOT SANTA FE Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, nº 30. Agost 2007, p. 3.
"TOT SANTA FE" Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, nº 29. Gener 2007, p. 17-19.