Restes de la muralla medieval Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
Nucli central de Sant Cugat
Nucli central de Sant Cugat

Coordenades:

41.36435
1.7529
395696
4579955
08206-11
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
XII-XIV
Regular
Legal
BCIL segons POUM 28/12/2006
IPA,15898
Fàcil
Estructural
Privada
Varis propietaris
Tríade scp

En aquesta fitxa hem volgut destacar els restes de la muralla medieval que encara es poden veure en algunes parets de les cases de l'antic nucli urbà, així com altres elements construïts a partir d'ella. Cal citar concretament Cal Paretes al c. de la Pau, Cal Fabulí i Cal Surroca al c. de les Creus o el carreró de Sant Josep.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998.

Segons les hipòtesis de Mn. Margarit sobre els origens de Sant Cugat , l'actual església parroquial i algunes cases de les que hi ha al seu voltant estan ubicades sobre les restes d'una antiga torre medieval coneguda com la Torre de Ventallols, un recinte murallat que formava part de les quatre torres anomenades torres "Comparatas" que hi havia a l'anomenada Plana de Ventallols.