Residència del Convent de Sant Francesc
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer Sant Pere, 3

  Coordenades:

  41.34518
  1.69728
  391012
  4577895
  Número de fitxa
  08305 - 25
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Gòtic
  Medieval
  Barroc
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si:IPA 4946
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 13321CF9717N
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres formant una "U" amb un cos de façana i dues ales interiors unides entre elles. El cos de la façana és de planta trapezoïdal compost de planta baixa sobreaixecada, planta primera i sotacoberta. La coberta és de teules àrabs a tres vessants.
  Les ales laterals són de planta rectangular compostes de planta baixa i planta pis i la coberta a una vessant. Una de les ales està adossada a les capelles laterals de l'església, unides per un cos de planta baixa i pis i a l'extrem per un porxo amb terrassa.
  La façana principal està feta de carreus i coronament amb cornisa superior. Hi trobem diverses finestres adintellades, algunes amb motllura a l'ampit i perímetre, altres amb trencaaigües i amb culs de llàntia. També hi ha una finestra que sembla el resultat d'haver tapiat un portal rodó de mig punt amb escut damunt la clau. També hi ha una fornícula amb una imatge decapitada i gàrgoles.

  L'any 1283 es crea el Convent dels frares franciscans. A principis del segle XIV es comença a construir l'església. A principis del segle XV es documenta l'existència de l'Hospital de Sant Pere dins les propietats del convent.
  L'any 1789 es fan reformes per adaptar-ho a escola per a nens pobres.
  L'any 1839, passa a ser propietat municipal.
  Es fan un seguit de reformes i ampliacions en pocs anys: les més destacades són la de l'any 1866 segons projecte de l'arquitecte Modest Fossas i Pi, la de l'any 1892, segons projecte d'August Font i Carreras, la de l'any 1900 segons directrius de Santiago Güell i Grau.
  L'any 1929, l'Ajuntament cedeix d'usdefruit a la Junta de l'Hospital.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.