Rellotge de Can Comas - 2 Torrelavit

Alt Penedès
Partida de Can Comas, planade Can Batllori
A la paret de la cantonada sudest d'un edifici d'ús industrial, a l'est de Can Comas.
226 m

Coordenades:

41.4487
1.71669
392806
4589364
08287-180
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
Dolent
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. cadastral: 08287A035000230000XF
Oriol Vilanova

Rellotge de sol vertical declinat orientat a l'est - sudest, gravat a la paret de la cantonada sudest de l'edifici d'ús industrial més situat a l'est de la masia de Can Comas. El rellotge està representat toscament en forma circular, al centre de la qual hi havia el gnòmon, ara desaparegut o arrencat. A l'interior del rellotge hi ha, cobrint tres quarts del cercle, les xifres horàries, de numeració aràbiga, que abasta de les quatre a les dues, per bé que aquestes xifres estan força deteriorades. A la part externa superior i inferior del cercle, el rellotge té gravats dos braços a l'extrem del qual hi ha un cercle més petit, a mode de pèndol de rellotge de paret. No hi ha coloració de cap tipus.

La factura de tot el rellotge és molt tosca, del que es desprèn que és una obra popular. Tampoc no es pot saber si estava ben calculat.