Querols
Castellar del Riu

  Berguedà
  A la zona de Llinars.
  Emplaçament
  Per damunt de la masia La Grau. Cal seguir la pista de St. Iscle i Sta. Victòria amunt.

  Coordenades:

  42.12393
  1.71698
  393949
  4664333
  Número de fitxa
  08050 - 34
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08049A002000050000OY
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  La masia del Querols està situada en el vessant de la costa/muntanya que s'aixeca a llevant de Llinars, en concret per sobre de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars. La disposició d'aquest vessant queda orientada vers ponent i amb la casa enclavada seguint l'orografia del terreny. Així, queda emplaçada en una zona amb fort desnivell. La casa mostra planta rectangular, orientada seguint l'orografia del terreny, quedant adaptada al pendent però sense que l'estructura s'hi adossi. És un edifici de planta baixa, primera i segona o sotacoberta, i té teulada a dos vessants amb el carener orientat nord-sud, perpendicular a la façana on hi ha la porta d'accés que és la sud. Els seus murs són de paredat format per carreus desbastats i pedres irregulars, en algunes parts amb un acabat més uniforme que en altres, i les cantoneres carreus de pedra ben tallats i polits; cal dir que les façanes, especialment la sud, presenten diverses reparacions i/o modificacions en les obertures que aporten un acabat una mica bast i heterogeni. La majoria de les obertures, entre les quals també la porta d'accés situada a la façana sud, són de llinda de fusta i muntants de carreus, en algun cas també de maó massís. També n'hi ha alguna de senzilla sense ni tant sols la llinda de fusta, i alguna de petitona a planta baixa, del tipus espitllera, petita i allargada i emmarcada per quatre o cinc carreus. A la façana sud, sobre la porta d'accés hi ha una filada amb tot de forats de bigues de fusta, que sembla que haurien conformat o un porxo o un balcó de voladís, sembla més probable aquesta darrera opció ja que a planta primera també hi ha unes obertures modificades entre les quals una porta que fou reconvertida en finestra. A la façana de ponent, la que queda més oberta cap a la vall, hi ha a planta primera dues finestres molt properes situades centrades en la façana, que sembla que havien estat lleugerament diferents, almenys més grans. També a la façana més nord hi ha modificacions en les obertures. Un element curiós és que en cadascuna de les façanes sud, oest i nord, hi ha unes dues obertures (a la sud una tapiada) en que una única biga de fusta és compartida com a llinda per a ambdues obertures. Al mur posterior o de llevant, el que queda més aprop del marge del terreny, hi ha la traça dels carreus de l'espai ocupat per la pica a la planta primera i al costat, l'estructura de cos exempt d'un forn de pa. Al davant de la casa, en el costat sud, hi ha les restes d'una construcció que es troba parcialment ensorrada i coberta de vegetació. Està bastida adossada al marge de la feixa de sota la casa, permeten tenir accés a peu pla des del mateix pla de la casa i sembla que potser també des de la feixa de sota. No és una estructura gaire gran, consta almenys de dos nivells i planta rectangular, i mostra amb les obertures vers al davant de la casa. Es tracta d'un edifici que semblaria haver estat destinat al bestiar i a magatzem.

  A nivell documental, tant sols poden fer referències a les mencions de la casa en els amillaraments. Així, les cites més antigues són la que apareix en el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. nº63. 1856 nº 32" (ACBR), en l'apartat corresponent a Llinars trobem la referència Cal Carol. En el llibre "Amillaramiento de dicho distrito certificado el anyo de 1862" (Conservat a l'Arxiu Municipal), en l'apartat de forasteros de Llinars, a la finca la Grau hi consta, una casa, més una casa a "Carols" i una casa a "la Costa".