Puigdollers
Malla

  Osona
  Camí del Ral
  Emplaçament
  S'hi accedeix per la rotonda de sortida de la C-17, pel camí que va fins al mas Ral

  Coordenades:

  41.89474
  2.25004
  437788
  4638361
  Número de fitxa
  08111 - 31
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XV-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22953
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001306200DG33H0001PS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  Puigdollers és una masia d'origen medieval que va consolidar-se al segle XVI com una masia clàssica de tres crugies. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal centrat d'arc escarser adovellat, a cada costat del qual hi ha adossat un cobert de planta baixa de maó. Al pis hi trobem tres finestrals d'arc pla de pedra carejada, mentre que a les golfes n'hi ha una altra de menors dimensions, també de pedra. La façana lateral de gregal està parcialment tapada per dos coberts moderns de planta baixa, sobre els quals hi ha una finestra d'arc pla de pedra carejada. A l'extrem de ponent d'aquesta façana hi ha una part reconstruïda amb maó, que probablement tapa una galeria entre aquesta façana i la posterior. Les obertures de la façana posterior són d'arc pla de pedra carejada i amb llinda de fusta, distribuïdes de forma aleatòria. A la façana de gregal hi ha dos cossos annexes que constituïen els graners de la casa, que es situen en una cota superior a causa del desnivell del terreny. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa, les parts modernes de maó, revestits amb morter de calç. El ràfec està acabat amb cabirons.

  En el fogatge de l'any 1497 hi trobem "lo mas del Puig doles" i en el del 1553 hi consta el nom de Puig de Ollers. L'any 1578 Magdalena Fàbrega, esposa de Joan Casanova, àlies Fàbrega, va crear un censal a Bernat Puigdollers, hereu i propietari del mas Puigdollers de Malla. Almenys des de l'any 1688 era una masoveria (del Ricart), quan hi vivia Josep Serra i la seva família. A mitjans del segle XVIII hi feien de masovers la família Codina.

  IGLÉSIES, J. (1991). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau Editor.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malla (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.