Presa de la font de la Roca Muntanyola

Osona
Mas la Roca.
Sota la Font del mas la Roca.

Coordenades:

41.88089
2.16401
430636
4636890
08129-176
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Regular
Està trencada i en desús.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00003
Anna Gómez Bach

Presa edificada sobre la riera de Muntanyola, a sota la Font de la Roca, i proper al gran mas la Roca de Muntanyola. Aquesta estructura, pràcticament coberta de vegetació i runa és de petites dimensions està construïda amb ciment i encofrat. Es tracta d'una obra de fàbrica senzilla construïda sobre un curs d'aigua inestable i destinada per a usos particulars.

Presa construïda per Icona als anys 80 segle XX, per a usos particulars del mas La Roca de Muntanyola. Situada sota la Font de la Roca, en un petit saltant de pendent molt pronunciada, actualment es troba coberta per abundant vegetació i d'accés difícil. La seva història s'ha d'associar a les reformes en el sistema de captació d'aigües de l'entorn més immediat conformat per la gran unitat d'explotació del mas la Roca.

GRUP DE DEFENSA DEL TER. (2005). Les fonts que tenim. Osona i el Lluçanès. Ed. Eumo. Vic: 183.