Pont vell del torrent de Mitjavila Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Parés
Al bell mig del nucli urbà, entre el carrer de Domènec Serrabou i l'avinguda del President F. Macià
516m

Coordenades:

42.01457
2.23697
436822
4651675
08215-140
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Popular
XX
1918
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Pont aïllat ubicat damunt del torrent de Mitjavila, al bell mig del nucli urbà. Està format per set arcs de mig punt bastits amb maons ceràmics disposats a sardinell, recolzats damunt d'unes pilastres fetes amb grans carreus de pedra. Una motllura rectilínia separa la divisòria entre aquestes dues parts. La resta de l'estructura, de la mateixa manera que les pilastres, està bastida en carreus de pedra disposats en filades regulars. La part superior o tauler està formada per un paviment asfaltat i es troba delimitada amb baranes de ferro sostingudes per uns travessers de formigó que descansen damunt de l'estructura original. Els capponts estan tancats al trànsit de vehicles mitjançant uns pilons metàl·lics disposats en filera.
Cal destacar que els dos arcs situats a la banda de tramuntana de l'estructura estan tancats a l'exterior. El de l'extrem es troba tapiat i resta amagat darrera de les escales de nova construcció que comuniquen el passatge Parés amb la zona del torrent, que actualment està adequada com a zona de lleure i esbarjo per a la població. L'altre arc està tancat amb una reixa de ferro i s'utilitza com a magatzem municipal.

Aquest pont fou construït al mateix temps que la carretera que uneix Sant Boi de Lluçanès amb l'actual C-17, de Barcelona a Puigcerdà (carretera BV-4608), a principis del segle XX. Respecte al tram d'aquesta carretera que travessa el municipi de Sant Hipòlit de Voltregà, i segons l'expedient conservat a l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona, l'any 1914 el traçat original de la via fou modificat mitjançant una variant en el punt anomenat "Torrente de la Noguereta" (en referència al torrent de Mitjavila): "para salvar el torrente se proyecta la obra de fábrica más importante y la única que merece especial atención. Es un viaducto de siete arcos propiamente tales y dos figurados ya que los 2/3 de la longitud de su bóveda estan constituidos por el terreno natural revestido por un muro al que sirven de contrafuertes la pila central de los dos carcos y las dos pilas estribos inmediatas. La luz de los tramos es de cuatro metros. El primer arco figurado y los tres de salida de la obra, son rectos y el eje de los restantes intermedios es una curva de 20 mts de radio." (AGDB. OPP-237). Aquesta obra anà a càrrec de l'enginyer Frederic Turell, l'enginyer director Jacint Mumbrú i el contractista Josep Casas Guiu, i s'allargà fins l'any 1918. Durant bona part del segle XX, sota del pont hi havia una sèrie d'horts de la gent del municipi.
En relació al pont cal dir que, com que en origen la cota del torrent de Mitjavila era molt més profunda que en l'actualitat, l'estètica general de l'estructura era molt més esvelta gràcies a la gran alçada de les seves pilastres. Amb el soterrament del torrent l'any 1990, les pilastres foren pràcticament enterrades, deixant a la vista només la part superior del pont. La barana de protecció original, que estava bastida en pedra, fou eliminada també a conseqüència de l'ampliació del pont.
L'any 2011, donat el mal estat de conservació de l'estructura i tenint en compte el volum de trànsit que suportava, fou construït el nou pont al seu costat, que actualment absorbeix tot el trànsit rodat. Alhora s'aprofità per fer treballs de consolidació a la vella estructura, enderrocant els vols d'ampliació i col·locant-hi noves baranes. Aquestes obres s'executaren l'any 2015. En l'actualitat, el pont és d'ús exclusiu per als vianants.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 104.
MUNTANYÀ I TRAVERIA, Josep (Seina) (1991). "El torrent de Mitjavila". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any IV, nº 32, abril 1991, p. 11-12.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 35, 56, 59-60, 94-95.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 50.01.EA.
Http://www.santhipolitdevoltrega.cat/ [Consulta: 20-03-2020].