Pont d'Oristà Oristà

Osona
Sector central del terme municipal
A la carretera B-433, punt quilomètric 10'300

Coordenades:

41.9332
2.05763
421873
4642789
08151-154
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPIC. 24.361.071
Fàcil
Social
Pública
Generalitat de Catalunya. Dir. General de carreteres. Av. Josep Terradelles 2-6, 08029. Barcelona
Jordi Compte i Marta Homs

El pont d'Oristà està situat a la carretera que va de Sant Feliu Sasserra a Oristà, a la sortida del nucli urbà d'Oristà travessant la riera Gavarresa. És un pont de pas de 40 metres, d'orientació d oest-est, construït amb pilars i parets de blocs de pedra ben treballada en filades regulars. Les baranes, antigament de pedra, van ser substituïdes per altres de metàl·liques galvanitzades. El pont d'una alçada d'uns 7,5 metres està format per tres ulls d'uns 10 metres d'amplada cada un i voltes rebaixades de formigó armat. Els robusts pilars, frontalment arrodonits, presenten una motllura o imposta que sobresurt i una coronació en forma triangular.
La zona propera al pont està formada per una esplanada de pollancres ben condicionada. També té a prop la zona del camp de futbol i les instal·lacions esportives.

En un dels pilars del pont hi ha indicada una marca de l'altura en que va arribar l'aigua el dia 10 de juliol de 1992, a causa d'un cop de riu de la riera Gavarresa, conegut popularment com una gavarresada. L'altura que va arribar és aproximadament uns dos metres per sota la línia d'imposta on s'inicia l'arc rebaixat d'un ull del pont; uns 4 metres més amunt del nivell actual.
La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya.

La carretera es va construir el 1912, i per tal de fer-la "es prengué l'acord d'acudir a la prestació personal de tots els homes compresos entre 16 i 50 anys d'edat, de manera que cadascun d'ells havia de fer tres jornals els dies que l'alcaldia disposés".

MESTRE, Pere (1998). Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Oristà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.