Pont del Selva; Pont dels Horts del Selva Rellinars

  Vallès Occidental
  Riera de Rellinars
  295

  Coordenades:

  41.6392
  1.90833
  409081
  4610294
  08179 - 48
  Patrimoni immoble
  Obra civil
  Contemporani
  XVIII-XX
  Bo
  Caldria esporgar la vegetació.
  Legal
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Fàcil
  Estructural
  Privada
  08178A009000320000OB
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  El pont del Selva o dels Horts del Selva travessa la Riera de Rellinars en el punt on conflueix amb les aigües procedents de tres torrents, dos de majors, que són el torrent de l'Esbarzer i el torrent de la Font d'en Sala i un de menor, el torrent de Cal Llobet. S'hi pot accedir entrant per Cal Llobet, on hi ha un camí amb dret a pas o bé des del nucli antic, des de la Plaça de Can Seuba per un costat o pel Camí del Pont, baixant unes escales.
  El pont, és en realitat un aqüeducte, una obra d'enginyeria civil que originàriament servia per conduir l'aigua des de la Riera de Rellinars fins les hortes i camps de fruiters que han anat creixent al voltant de les terres fèrtils situades entre La Fàbrica i Les Codines. Consta de quatre arcades de punt rodó que s'endinsen cap a terra ferma per les dues ribes. La més alta i per tant visible és la central, que està assentada en el llit de la riera.
  Els paraments són construïts amb pedra irregular, amb traces de maó i units amb morter de calç. Les arcades estan fetes amb maó pla, lligades amb morter. La part accessible, transformada en passera està construïda igualment amb maó pla intercalat; mesura un metre d'amplada per uns 18 metres de llargària. En un dels costats, però, es va aixecar un canal a cel obert per conduir-hi l'aigua. Actualment circula a través d'una mànega d'alta resistència col·locada a l'interior del mateix conducte. La passera està coronada per una barana de ferro amb un filat de seguretat i una portella també de ferro que permet tancar l'accés en cas de torrentades excepcionals. Per la llera dreta de Can Llobet l'accés es fa a peu pla, passant pel costat de la caseta del pou, mentre que per la llera esquerra s'hi accedeix a partir d'unes escales de servei, de ferro, que trenquen la simetria de les arcades.

  El pont, originàriament aqüeducte hauria tingut una gran importància per a la conducció de les aigües de la Riera de Rellinars fins a les hortes. És molt probable que una part de l'aigua sobrant del molí o de La Fàbrica mateix que es retornava a la Riera, fos aprofitada a través d'una sèquia i l'aqüeducte. Pels volts dels anys 1920 s'hauria transformat en passera tot i conservant la seva primigènia funció però emprant un canal a cel obert molt més reduït.

  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de béns a protegir; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.