Pont del rec de les Hortes Torrelavit

Alt Penedès
Sector dels Horts del Forn
Al marge d'una zona de conreu d'horta, a uns 210 m a l'est del final del carrer J.J. Ràfols
186 m

Coordenades:

41.44422
1.73749
394536
4588841
08287-164
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Dolent
Aquest element es troba pràcticament colgat per les argiles del rec proper, també abandonat i envaït per la vegetació.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cadastral: 08287A015090190000XQ
Oriol Vilanova

Pont fet de carreus de pedra calcària d'una sola arcada visible, que ha quedat actualment en desús en haver estat colgat per les argiles d'un rec igualment en desús situat a la zona de les Hortes. L'arcada té una alçada màxima conservada de 84 cm i una amplada màxima conservada de 1,50 m. Els carreus adovellats que conformen l'arcada tenen un gruix d'uns 30 cm. Per sobre de l'arcada, el parament suportat està fet amb aparell de carreus de pedra calcària, i té una alçada màxima conservada d'uns 80 cm. Per sobre, resten uns fragments caiguts de la part superior del pont, que estaven fets de maó.

Raquel Lacuesta, Xavier Gonzélez i Lluís Casals (2008): "Ponts de la província de Barcelona, comunicació i paisatge". Diputació de Barcelona.