Pont de l'antiga carretera a Barcelona Els Prats de Rei

Anoia
Passeig de Josep Maria Llobet s/n
A la sortida meridional del nucli urbà, sobre el torrent de l'Anoia.
603

Coordenades:

41.70542
1.5391
378454
4618101
08170-112
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament dels Prats de Rei. Plaça Major, 1 (08281 Els Prats de Rei)
Jordina Sales Carbonell

Pont sobre el torrent de l'Anoia. L'obra actualment visible, consistent un unes grans bigues de formigó superposades sobre l'obra antiga (finals s. XIX?) i delimitades per baranes de ferro, es va dissenyar per ampliar la superfície de pas de cotxes i vianants. L'obra antiga, d'una amplada menor, ha quedat amagada sota l'estructura nova, però encara és possible observar-la parcialment, encara que amb molta dificultat per la mateixa superposició estructural i per la frondosa vegetació de riu. Tot i així, es percep la construcció a base d'un sol òcul consistent en una volta rebaixada feta a base de maons i el revestiment dels murs es fet a base de pedra sorrenca vermella.

Aquest pont està en un camí d'origen medieval que més tard va esdevenir la carretera que portava a Barcelona. Quan se li va sobreposar l'estructura actual de bigues de formigó, es va desmuntar part del coronament del pont antic, i actualment encara es pot veure alguna peça de pedra provinent d'aquest desmuntatge als camps circumdants.