Pintures murals de l'església vella Rellinars

  Vallès Occidental
  Església vella de Sant Pere i Sant Fermí
  273

  Coordenades:

  41.64146
  1.89468
  407947
  4610559
  08179 - 44
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Medieval
  X-XIII
  Regular
  En alguns costa molt distingir cap forma.
  Legal i física
  BCIL - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Restringit
  Científic
  Pública
  Museu de Terrassa (carrer Font Vella, 28 - 08221 - Terrassa)
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Una dotzena de plafons de pintura mural que decoraven les parets de l' de Sant Pere i Sant Fermí. Alguns mostren elements decoratius i figuratius que encara es poden distingir, però d'altres no. Segons Montserrat Peregrina (dins PLADEVALL, 1991), la localització exacta de les pintures és difícil d'assignar ja que no hi ha documentació tècnica del moment de l'extracció, a banda d'unes fotografies en blanc i negre. Algunes estaven en el mur sud, a l'arrencada de la volta i a la dels arcs faixons. No es pot saber si el mur occidental estava decorat. Les obertures practicades al mur nord i la reforma de la part oriental fan inviable saber si tenien decoració.
  L'església pre-romànica també conserva fragments pictòrics in situ, a l'ull de bou i a l'arc triomfal de l'absis desaparegut.
  Segons la mateixa autora, es tracta d'una pintura de gamma cromàtica pobra, amb tons de vermells i negres. Amb escenes de tradició romànica, tot i que s'apunta un intent d'estilització gòtica, com és el cas de l'escena de Sant Pere crucificat, la fortificació, els motius heràldics o l'animal en actitud rampant. La majoria de motius ornamentals són presents des de la primera meitat del segle XII fins al segle XIII i alguns fins el segle XIV. Tots compleixen una funció ornamental, i de vegades separadora d'escenes.

  Es troben en el Museu de Terrassa,; inventariats amb el número de registre 10,13,15, 16, 32, 49, 59, 72, 81, 82, 83, i 4979; que han cedit les fotografies que adjuntem.

  Aquestes pintures es van arrencar l'any 1961. El mateix any, els amics dels Museus de Barcelona en van fer donació al Museu de Terrassa.

  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de béns a protegir; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
  MASAGUÉ, Josep M. (1997). Sant Pere i Sant Fermí de Rellinars; dins XVIII Ronda Vallesana. Unió Excursionista Sabadell, pp. 85 - 92.
  MORENO ALBAREDA, M. Dolors (1986). Rellinars. Rellinars: Patronat Local de la Vellesa de Rellinars.
  PLADEVALL, Antoni et alii (1991). Sant Pere i Sant Fermí de Rellinars, dins Catalunya Romànica, XVIII (El Vallès Occidental. El Vallès Oriental), pp. 136-140. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona.