Pica de cal masover de Minoves
Olvan

  Berguedà
  Minoves
  Emplaçament
  Carretera de Cal Rosal a Olvan

  Coordenades:

  42.063830566894
  1.8763016940007
  407030
  4657474
  Número de fitxa
  08144 - 71
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Regular
  la part inferior es troba en procés de degradacó.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 005A00062
  Autoria de la fitxa
  Busquets, J.; Cascante, P.; Sellés, C.; Serra, R.

  A la planta baixa del cos de migdia de la masia de Minoves es conserva una pica de pedra sorrenca d'un únic bloc i buidada en el seu interior. Les seves mides són 1 m de llargada, 50 cm de fondària i 70 cm d'alçada. Sembla correspondre a un treball efectuat "in situ" ja que es recolza directament sobre el paviment de roca natural i s'integra a l'interior del mur de la mateixa casa, que també és, en part, de pedra natural. De funció desconeguda, sembla que aquesta pica fou destinada a contenir líquids.

  La masia de Minoves és documentada des de l'època medieval (s. XII). Des de la baixa edat mitjana les propietats de l'actual masia figuren com a dominis senyorials del monestir de Sant Pere de la Portella i de la baronia de la Portella. És als segles XVII i XVIII que la masia amplia les propietats per via matrimonial i per diferents compra vendes i s'organitza el sistema de masoveries, l'última de les quals, la Casanova de Minoves que es construeix de nova planta al segle XVIII. Gràcies a la documentació conservada a l'arxiu familiar s'ha pogut reconstruir l'arbre genealògic de la família des del 1400 fins a l'actualitat; el cognom Minoves es manté des del segle XII fins a mitjans segle XIX.

  BUSQUETS 2001: Minoves (inèdit)