Parc fluvial del Foix Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Els Monjos
Recorregut del Foix entre Mas Catarro i el pont de l'Avinguda de Catalunya.

Coordenades:

41.32142
1.66152
387979
4575303
08251-90
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Santa Margarida i els Mojos.
Tríade scp

Espai que forma el riu Foix al seu pas pel nucli dels Monjos. Comprèn les dues lleres del riu, amb gran varietat d'espècies vegetals, algunes autòctones i típiques del bosc de ribera i d'altres introduïdes antròpicament al llarg dels anys. Es pot recórrer l'espai pels carrers que envolten el riu, és un recorregut d'aproximadament trenta minuts a peu que va des de l'Ajuntament fins a Mas Catarro. Una part del parc està condicionat per al passeig a peu i en bicicleta i com a lloc d'esbarjo. Al llarg del recorregut, hi ha rètols informatius amb informació sobre les espècies vegetals i animals, a més de les recomanacions per a conservar la zona.

Hi ha una part de difícil accés. Aquest espai està destinat a ser un parc temàtic ambiental amb funcions lúdiques i educatives. A més de la intenció de convertir aquest lloc en una zona per a la recerca i dinamització ambiental per als habitants del municipi..

GIRONA, J. I CALAF, J.Mª. Ed. (1998): 'Per conèixer el nostre patrimoni matural'. Calendari de 1998. Ed. Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Vilafranca del Penedès.