Nucli antic de Jorba
Jorba

  Anoia
  Carrers Major, del Castell, del Call i del Roser.
  Emplaçament
  Nucli urbà de Jorba.
  397

  Coordenades:

  41.60181
  1.54721
  378935
  4606586
  Número de fitxa
  08103 - 6
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XV
  Estat de conservació
  Regular
  Algunes edificacions han perdut elements originals, i algunes noves construccions trenquen el conjunt.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Jorba
  Autor de la fitxa
  Xavier Bermúdez - iPAT Serveis Culturals

  El nucli antic de Jorba es troba al vessant de migdia del puig on es troba el castell. Els carrers que en formen part són el carrer Major, el del Castell, el del Call i el del Roser.

  El carrer principal que vertebra el nucli antic és el carrer Major. Es tracta d’un carrer estret (amb una mitjana de 3-4 m) i allargat (272 m), si bé es troba clarament diferenciat per la inflexió que fa a l’alçada de Can Rovira de la volta. Per norma general, està ocupat per habitatges unifamiliars amb planta baixa, primer pis i pis sota coberta, malgrat que alguns habitatges han recrescut el volum fins completar un segon pis. El patró general consisteix en planta baixa amb dues obertures (porta i finestró), primer pis amb dues o tres finestres, en ocasions amb un balcó, i dos finestrons sota coberta.

  S’hi observen obertures originals tant amb arcs rebaixats com amb llinda, tot i que en molts casos hi ha hagut estintolaments per eixamplar les portes. S’hi observen llindes dels segles XVIII i XIX.

  Paral·lel al carrer Major pel nord (per tant, a una cota més alta), hi ha el carrer del Castell. A jutjar pels tipus d’edificacions (generalment, plantes baixes més primer pis) i materials emprats, la meitat oest del carrer n’és el tram més antic, si bé s’hi aprecien reformes o reemplaçament d’immobles antics per altres de nous.

  El carrer del Call i el del Roser, malgrat la seva pertinença a la trama del nucli antic presenta un predomini d’edificacions contemporànies.

  L’origen del nucli de Jorba està vinculat al castell, documentat des del segle X. No obstant, la ubicació de la població pot haver variat al llarg del temps, com és freqüent: d’unes primeres cases al vessant del turó de la Guàrdia (on hi ha el castell), cap a la baixa edat mitjana s’hauria anat desplaçant més cap al pla, arran del Camí Ral, donant origen al carrer Major.