Necròpolis entre Can Pau Surià i Can Xic Ferret
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Camí d'Olérdola
  Emplaçament
  Tocant el terme municipal de Sant Pere Molanta, al costat de Cal Pau Surià.

  Coordenades:

  41.34627
  1.73674
  394315
  4577967
  Número de fitxa
  08305 - 186
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Romà
  Antic
  Segle
  III-V
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si:CC.AA 32 i 7518
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 008A00028
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Arrel d'uns treballs agrícoles es localitzaren 6 enterraments amb tègula i restes d'ossos humans, en una d'elles es trobà una làpida calcària amb una inscripció funerària incomplerta per algun trencament sofert, gravada amb una caligrafia de tipus de capital quadrada, amb una cronologia del segle I d.C. (Fabre, Mayer, Rodà 1984). La làpida està reaprofitada i al revers (encara que la superfície no està preparada per gravar en té un altre del s.III-IV d.C.
  Posteriorment a Can Xic Ferret el sr. Isidre Raventós va trobar una làpida romana, se li dona una cronologia de s.I d.C o principis del II.

  Es podria relacionar amb la propera localització d'una vila romana, la vila Maimona i englobar aquestes troballes amb les diferents torres atribuïdes per aquest territori en relació amb la proximat de la via Augusta.

  Troballes fortuïtes del Sr. Isidre Raventós l'any 1956.

  Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
  FABRE, G.; MAYER, M. i RODÀ, I. (1984). "Alt Penedès", dins Inscripcions Romaines de Catalogne. I Barcelone. Paris, pp.45-52
  GIRÓ ROMEU, Per e (1956). "Villafranca del Panadés". VII Reunión de la Comiseria Provincial de excavaciones arqueológicas de Barcelona. Badalona, 23 de octubre de 1955. Informes y Memorias, núm 32. Madrid 1956, p. 171-174.
  GIRÓ ROMEU, Pere (1957)."Museo Arqueológico de Villafranca del Penedés", dins Memorias de los museos arqueológicos, vol. XXVI-XXVII (1955-57) Madrid 1966, pp. 238-239.
  GIRÓ ROMEU, Pere (1959). "Una lápida romana en Sant Pere Molanta", dins Ampurias núm. XXI. Barcelona, pp. 302-307.
  GORGES, J.G. (1979). Les villes hispano-romanes. Inventaire et problematiques archeologiques. Publicationa du Centre Pirre Paris. núm. 4. París.
  d'ORS, A.(1963). "Miscelánea Epigràfica", dins Emerita, núm. XXXI, 1963, pp.139-140.
  RAURET, A.Mª. (1957). El proceso de la primitiva población del Panadés. Memòria presentada per la obtenció del grau de Llicenciat. Vol. XXVI-XXVII (1955-57) Madrid, 1966, pp.238-239.
  Estrada, J. Vias y poblamientos romanos, en el territorio del Área Metropolitana de Barcelona. Comisión de Urbanismo. Barcelona 1969, p. 64.
  VIVES, J.(1961). "La lápida opistógrafa de Sant Pere Molanta", dins Ampurias núm. XXII-XXIII. Barcelona 1960-61, pp.314-317.
  RODÀ, Isabel (1988). "Balanç actual de l'epigrafia a Catalunya", dins III Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. Balears, setembre de 1988, pp. 153-155.