Museu de Granollers Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Anselm Clavé, 40-42, 08400-GRANOLLERS
A l'eixampla modern de Granollers

Coordenades:

41.60707
2.28849
440713
4606396
08096-188
Patrimoni moble
Col·lecció
Contemporani
Racionalisme
XX
1976
Andreu Bosch, Josep M. Botey i Lluís Cuspinera
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Educació
BCIN
R-I-51-0001324
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

L'edifici del Museu de Granollers és un dels pocs concebuts a la dècada del 1970, per tal d'hostatjar un equipament d'aquest tipus. Fou projectat pels arquitectes Bosch, Botey i Cuspinera. Té tres pisos soterrani i una façana principal plana formada per grans blocs de formigó desigualment disposats. A la part baixa, els blocs de formigó acaben en diagonal fins aconseguir l'alçada d'una porta d'accés de reduïdes dimensions. La resta de la part baixa de la façana és de vidre, cosa que permet un joc de transparències i superposició de plànols. L'interior està format per grans espais diàfans amb rampes d'enllaç entre pisos que ofereixen una sensació d'interconnexió d'espais. Les col·leccions del Museu estan formades per les provinents de les diverses excavacions i prospeccions al terme, que són la base de la seva exposició permanent, encara que també hi ha materials apareguts a tota la comarca i, inclús d'arreu de Catalunya i altres llocs de l'estat. Els fons d'art aplega pintures i escultures des del segle XIII fins a l'actualitat. Les obres més antigues són els fragments de retaules i les imatges religioses de l'església de Granollers, dels segles XVI i XVIII. Del segle XIX destaquen obres d'Eliseu Meifren, J.M. Tamburini i Rossend Nobas. Del segle XX cal mencionar les firmes de Manolo Hugué, J.M. de Sucre, A. Cumella, F. Serra, V. Albarranch, J. Curós, E. Alcoy, A. Muñoz, M. Villèlia, A. Tàpies, O. Pelayo, Fornells-Pla, J. Benito, J. Uclés i V. Viaplana. També hi ha escultures de les avantguardes de la darrera dècada del segle XX. Els fons d'història i etnologia són els més heterogenis, amb la presència d'armes, camafeus, claus, etc.. que provenen d'antigues col·leccions particulars. Menció a part mereix el fons de numismàtica, el de ceràmica i el de vidre (MUSEU DE GRANOLLERS, s.d.).

A més del fons el Museu organitza visites comentades a escoles i grups prèvia concertació. Té una botiga on es venen, entre d'altres objectes, publicacions. Realitza itineraris locals i comarcals, organitza cursos, conferències i activitats diverses i edita la revista "Lauro", així com altres materials (MUSEU DE GRANOLLERS, s.d.).

La primera etapa de la institució va iniciar-se el 20 de maig de 1932. El nom oficial era "Museu-Arxiu de Granollers i del Vallès Oriental". El seu primer estatge eren les dependències annexes a la presó del partit judicial i la seva primera tasca va ser la de col·leccionar els objectes que s'emmagatzemaven al local, per tal de poder-les instal·lar posteriorment a l'edifici de l'església de Sant Francesc. Després de diverses vicissituds, que varen fer abandonar i reprendre el projecte (entre elles, molt especialment, la Guerra Civil), no va ser fins el 1946 (BAULIES, 1965). Els inicis del museu es remunten a l'any 1932 amb la creació d'una Comissió Organitzadora del Museu de Granollers i del Vallès Oriental encarregada de recollir i inventariar peces. La tasca de la qual fou continuada des del 1934 pel Patronat del Museu - Arxiu de Granollers i del Vallès Oriental. Les dues entitats actuaren sense disposar d'un local per allotja-hi el museu. El 1937, en plena Guerra Civil, es traslladaren els materials a la casa Molina, que actuà com a magatzem del museu i també de les obres d'art procedents de les col·leccions particulars i eclesiàstiques de la comarca. El 1946 s'inaugurava oficialment el Museu de Granollers a la casa Molina, convertint-se en el centre cultural més important de la ciutat. Als fons inicials s'hi anaren afegint altres objectes d'art provinents de dipòsits i donacions. La Secció d'Arqueologia s'encarregà de fer prospeccions per tot l'àmbit comarcal i la de Ciències Naturals es dedicà a l'estudi de la fauna i la flora de la comarca. El Museu organitzà del 1959 al 1964 el Premi Granollers de Pintura, que constituí en les seves sis edicions una manifestació artística que ultrapassà l'àmbit local i nacional. En aquesta època els fons del museu van créixer sensiblement. L'any 1965 s'enderrocà la casa Molina i es traslladaren les peces a l'antic Col·legi Municipal de Segon Ensenyament on van romandre fins el 1978. El nou edifici, inaugurat el 1976, es troba al centre de la ciutat i ocupa el solar que havia estat d'una antiga societat granollerina: "La Unió Liberal". El creixement de la Secció de Ciències Naturals feu que s'habilités, el 1987, l'edifici conegut com "La Tela" per tal d'ubicar-hi el Museu de Granollers - Ciències Naturals (MUSEU DE GRANOLLERS, s.d.).

ALBÓ, Núria (1994)El Vallès Oriental. Barcelona: Dissenys Culturals. Col·lecció: Les Comarques de Catalunya, núm. 27. BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. MUSEU DE GRANOLLERS (s.d.) Museu de Granollers, Barcelona: Comissió de Cooperació de Museus Locals de les comarques barcelonines, Diputació de Barcelona.