Monument a l'11 de setembre Granollers

Vallès Oriental
Plaça de l'11 de setembre, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60481
2.29076
440900
4606143
08096-187
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Abstracció
XX
1994
Manuel Cusachs
Bo
Existeixen algunes pintades fetes amb "spray"
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El monument és diu "Granollers a l'11 de Setembre" i està composat per dues grans plaques de marbre on es troben retallades en calat sengles figures humanes, que permeten veure a través de les mateixes. . A una placa de marbre al peu es pot llegir : "Els problemes nacionals només s'eliminen quan es restableix el regnat de la llibertat i de la justícia. Quan són respectats els drets, tots els drets individuals i col·lectius. Salvador Casanova i Grané, Granollers 11 de setembre de 1994". A la peanya es troben diversos elements de pedra calcària. A sobre hi ha quatre elements de pedra que simbolitzen les quatre barres.

La part inferior és feta amb granit (parts buides) i de la Pedrera d'Órrius; de marbre són només les figures superiors encastades al granit (comunicació Museu de Granollers).

El monument es va inaugurar l'any 1984 en el marc de la festa de l'11 de setembre i es va instal·lar, al solar que havia ocupat la fàbrica del gas. Fundada el 1880. Es va mantenir fins el triomf de l'electricitat. Des d'aleshores va ser ocupada per FECSA. Les estructures van ser eliminades a mitjan de la dècada de 1980. Ben a prop seu van desaparèixer altres petites edificacions de caire industrial (HOMS, 1995)

HOMS I COROMINAS, Josep (1995) Granollers. Retalls d'Història Urbana. Granollers: Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista del Vallès.