Molí del Mig Torrelavit

Alt Penedès
Riudebitlles, sector Molí del Mig
En el km 13 de la BP-2151 (St. Pere - St. Sadurní), trencar a la dreta i circular 900 m.
180 m

Coordenades:

41.44182
1.74096
394822
4588570
08287-118
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Regular
Aquest edifici ha patit diverses transformacions i s'hi han adossat diversos annexos modernament a causa de les necessitats de l'actuvitat industrial.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cadastral: 4986101CF9848N0001TR
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular amb planta baixa, primer pis i dos pisos superiors destinats a assecadors, cobert amb teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Es tracta d'un edifici antic que ha estat transformat al llarg del temps, i ha quedat envoltat d'edificis moderns destinats a usos industrials, da manera que tan sols resta visible la façana principal, orientada al sud-est i, parcialment, la sud-oest.

Aquest molí es deia antigament molí d'en Boloix, ja que l'intendent general de Catalunya, l'11 de juny de 1776, afavoria Josep Boloix, fadrí paperer, de Sant Quintí de Mediona, per edificar un molí paperer a Lavit, tot valent-se de les aigües del rec d'en Parellada de la Mata. A. Boloix, el 1798, el va arrendar per 5 anys i 3000 lliures de lloguer a J. Romeu, fabricant de paper blanc, de Lavit. El cens era de 4 sous anyals. Passà als Vilaseca i després a en Pàmies.

Grup de Recerques "El Podall" (2006): "Els molins de Torrelavit". Calendari municipal del 2006.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 109.