Molí del Cingle Prats de Lluçanès

Osona
Sector est del terme municipal
A 350 metres per pista forestal de la carretera B-432, punt quilomètric 10'400

Coordenades:

41.99755
2.03385
419982
4649956
08171-34
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Barroc
Contemporani
XVII
Regular
Tot i conservar l'estructura i les obertures originals, algunes parts de l'edifici es troben en estat de progressiu deteriorament per l'abandonament que ha sofert.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Prats. 1985
Sí, IPIC. 24.111.161
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 005A00007
Jordi Compte i Marta Homs

El molí del Cingle està situat sota un marge rocós al peu del rec de Prats, al sud-est del nucli urbà de Prats de Lluçanès.
Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per un volum primitiu i principal separat en dos cossos i un volum modern adossat a l'est, ambdós formats per planta baixa, primer pis i golfes. El volum principal està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra gran i regular a la meitat inferior i de mida mitjana a la superior. El volum modern també està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, tot i que presenta reformes amb maó. Els dos volums tenen les cantonades diferenciades amb carreus treballats i les teulades de doble vessant, amb aigües a les façanes laterals en el volum primitiu.
La façana principal del volum principal, orientada al sud-est, presenta una portalada emmarcada amb pedra treballada i diverses inscripcions a la llinda a l'extrem dret de la planta baixa i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a l'extrem esquerre. Tant al primer pis com a les golfes hi ha una única obertura ubicada a l'extrem esquerre. En ambdós casos es tracta d'una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat.
La façana sud-oest, orientada al gorg i adossada al cingle, mostra els dos volums que conformen el volum principal. En el de la dreta hi ha una única finestra, a nivell de golfes, emmarcada amb pedra treballada i amb un desaigua de pedra que sobresurt del mur just a sota. El volum de l'esquerra és força més alt (uns 12'5 metres) i té un aspecte robust, ja que està format per carreus grans i no presenta cap obertura. Està adossat al cingle, i la part superior correspon amb la part final de la bassa, ubicada al nord del molí i sobre el cingle. En aquesta façana hi hauria ubicat el carcabà, tot i actualment es troba tapat.
La façana nord-est, que té adossat el volum modern, té un pis menys a causa del desnivell. Presenta dues úniques obertures, un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda reformada al primer pis i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra, molt desgastat a les golfes.
El volum modern presenta una única obertura que dóna accés directe a les golfes a la façana nord-oest, dues finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta, a la planta baixa i el primer pis de la façana nord-est, i una finestra petita emmarcada amb pedra treballada i tres eixides col·locades verticalment a la façana sud-est.

A la llinda de la porta principal, entre d'altres inscripcions pràcticament il·legibles, s'hi pot llegir " et Serra me fecit any / 1683", junt amb una creu i l'anagrama IHS dins d'un element de forma octogonal que sobresurt lleugerament.

El molí del Cingle va ser edificat a finals del segle XVII, tal com ho indica la llinda de la porta principal, amb inscripció datada l'any 1683. Tot i així, i tenint en compte la tipologia de la construcció, és probable que el molí existís anteriorment amb una forma primitiva (sense l'habitatge adossat).

MESTRE, P., Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Prats de Lluçanès. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 1998.