Molí de vent de mas Catarro Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Els Monjos. Plaça del Molí de Vent.

Coordenades:

41.32543
1.66323
388129
4575746
08251-46
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
Tríade scp

Estructura metàl·lica en forma de torre amb perfils metàl·lic de base quadrada que disminueix de mida segons s'acosta a la part més alta, on hi ha una plataforma circular amb una barana metàl·lica i coronada per un molí o roda d'aspes amb un contrapès a mode de cua que permet alinear les aspes cara al vent per poder aprofitar la força eòlica i mitjançant un sistema de bombeig extreure aigua de les vetes subterrànies. Tota l'estructura està pintada de color blanc i està situada sobre una plataforma de formigó enmig d'un estany artificial voltat de marquesines fetes amb pilastres de formigó i biguetes de fusta.

Havia estat utilitzat per extreure aigua del subsòl. Actualment té una funció estrictament ornamental. És la peça principal de la plaça del molí de vent, que està al costat de la masia de Mas Catarro.